Зони фінансових ризиків

Зони фінансових ризиків (zones of financial risks) – угруповання фінансових ризиків за рівнем можливих фінансових втрат. У фінансовому менеджменті виділяють зазвичай чотири такі зони ризиків:

  1. безризикова зона. У зв’язку з безризиковим характером операцій, що здійснюються в ній, можливі фінансові втрати за ними не прогнозуються. До таких фінансових операцій можуть бути віднесені хеджування, інвестування коштів у державні короткострокові облігації (за низьких темпів інфляції в країні) та інші;
  2. зона допустимого ризику. Критерієм допустимого рівня фінансових ризиків є можливість втрат з фінансової операції у розмірі розрахункової суми прибутку;
  3. зона критичного ризику. Критерієм критичного рівня фінансових ризиків є можливість втрат щодо фінансової операції, що розглядається, у розмірі розрахункової суми доходу. І тут збиток підприємства обчислюватиметься сумою понесених їм витрат (витрат);
  4. зона катастрофічного ризику. Критерієм катастрофічного рівня фінансових ризиків є можливість втрат по фінансової операції у розмірі всього власного капіталу або істотної його частини. Такі фінансові операції при невдалому їх результаті наводять зазвичай підприємство до банкрутства.

Характеристика різних зон фінансових ризиків наведено малюнку.

Зони фінансових ризиків

Таке угруповання фінансових операцій дозволяє визначити, які з них знаходяться за межами допустимого ризику (особливо в зоні катастрофічного ризику) для того, щоб зважити доцільність їх проведення. Результати такого угруповання дозволяють оцінити рівень концентрації ризиків за окремими фінансовими операціями. Для цього визначається яка питома вага в кожній із зон ризику займають окремі фінансові операції. Виділення фінансових операцій з високим рівнем концентрації ризиків у зонах з можливими фінансовими втратами дозволить у процесі управління ризиками провести необхідну їхню диверсифікацію та додаткове страхування.

Залишити коментар:

Site Footer