Золотий стандарт

Золотий стандарт (Gold Exchange Standard) – перша форма організації грошово-валютних відносин, яка заснована на використанні золота як грошового товару. Законодавче закріплення за золотом монопольної ролі грошей стало офіційним визнанням результатів багатовікового розвитку грошової форми вартості.

Вперше золотий стандарт як тип грошової системи склався у Великій Британії наприкінці XVIII ст., а законодавчо було закріплено у 1816 р. У більшості країн світу система золотого стандарту була введена в останній третині XIX ст. (у Німеччині — 1871-1873 рр., Франції, Швейцарії, Бельгії, Італії та Греції — 1873-1874 рр., США — 1873 р. (остаточно — 1900 р.), у Росії — 1897 р. .).

Система золотого стандарту у своєму історичному розвитку пройшла три етапи:

  1. золотомонетний (власне золотий стандарт);
  2. золотозлитковий;
  3. золотодевізний (або золотовалютний).

Золотий стандарт як форма грошово-валютних відносин був притаманним умов вільної конкуренції. Його особливими рисами були вільне обіг та карбування золотих монет, розрахунок цін товарів у золоті, вільний обмін кредитних (паперових) грошей на золоті монети за номіналом, відсутність обмежень на ввезення та вивезення золота, паралельне звернення на внутрішніх ринках поряд із золотими монетами неповноцінних розмінних монет та паперових грошей із «примусовим» курсом.

Перевагою золотого стандарту було те, що країни, які його використовували, повинні були забезпечувати стабільне співвідношення між наявними запасами золота та кількістю грошей, що перебувають у обігу, а також вільну міграцію золота. Це дозволяло покривати пасивне сальдо платіжних балансів та забезпечувати стабільність грошей. Була гарантована повна конвертованість національних валют, стійкість купівельної спроможності та валютних курсів, а також стабільність світових цін.

Золотомонетний стандарт був найстійкішою грошовою системою, що повністю відповідала вимогам розвитку капіталізму епохи вільної конкуренції. Подальший розвиток ринкових відносин та світової торгівлі, а також Перша світова війна призвели до того, що в більшості країн світу, крім США, було заборонено обмін банкнот на золото та вивезення золота за кордон, а основна частина золотих монет перейшла до сховищ. У США золоті долари продовжували перебувати в обігу до 1934 р. У 1920-х роках у деяких країнах було запроваджено золотозливковий стандарт, згідно з вимогами якого банкноти обмінювалися на золоті зливки масою близько 12,5 кг (400 тройських унцій). У Великій Британії такий зливок у ті часи коштував 1700 ф. ст., а у Франції – 215 тис. франків. Завдяки запровадженню золотозлиткового стандарту золото було витіснено з поточного обороту великий оптовий міжнародний оборот. У більшості країн безпосередній обмін паперових грошей на золото вже не відновлювався, а передбачався обмін кредитних грошей на девізи у валютах країн золотозлиткового стандарту, а потім на золото. За золотодевізного стандарту валюти одних країн залежали від валют інших країн, що дозволяло країнам-лідерам накопичувати значні золоті резерви.

Фактично система золотодевізного стандарту було засновано рішеннями міжнародної Генуезької конференції в 1922 р. Її умови були однаковими всім країн, проте головну роль міжнародних платіжних коштів взяли він долар навіть англійський фунт стерлінгів. За таких умов докорінно змінилися функції золота, яке перестало бути грошима, що сприяло формуванню нової валютної політики та посиленню інфляційних процесів. Система золотого стандарту грала значної ролі у розвитку міжнародних торговельних відносин, інтернаціоналізації виробництва. Вона забезпечувала грошам повну конвертованість, стійкість купівельної спроможності та валютних курсів, а також автоматичне (внаслідок міграції золота) врівноваження платіжних балансів окремих держав, стабільність світових цін.

Ефективність системи золотого стандарту навіть сьогодні викликає своєрідну ностальгію у деяких фінансистів, які виділяють надзвичайну стабільність монетарної політики на той час і пропонують повернутися до золотого стандарту. Проте такі пропозиції здебільшого безпідставні. Золотий стандарт був відносно ефективним за умов, коли діяв ринковий механізм вирівнювання валютних курсів та платіжних балансів. Країни з дефіцитним платіжним балансом змушені були проводити дефляційну політику та обмежувати грошову масу в обігу в умовах переливання золота за кордон. Було введено валютні обмеження. Валютний курс встановлювався адміністративно і не відповідав його реальному значенню.

Практично система золотого стандарту перестала існувати після глибокої світової кризи 1929-1933 років. (у Великій Британії — 1932 р., у Голландії та Франції — 1936 р., а США обмін доларів на золоті зливки тривав до 1939 р., проте лише офіційних органів іноземних держав). За 1936-1938 р.р. французький франк девальвував утричі, яке золотий зміст і офіційний курс наприкінці 1938 р. знизився на 41% проти рівня 1929 р. Фунт стерлінгів девальвував на 43%, французький франк — на 60%, швейцарський франк — на 31% . Зрештою, Друга світова війна призвела до остаточної кризи Генуезької валютної системи. Із цього часу починається зіркова ера долара США.

(Див. Концепції та теорії грошей).

Залишити коментар:

Site Footer