Ідентифікація

Ідентифікація – процес розпізнавання користувача автоматизованою системою, навіщо він повідомляє їй своє унікальне ім’я, наприклад логін. Це ім’я називають ідентифікатором. Ідентифікація дозволяє системі відрізнити одного користувача від іншого, у двох різних осіб таке ім’я не може бути однаковим.

Ідентифікація (від лат. identifico – ототожнювати) – процес розпізнавання суб’єкта в комп’ютерній системі або на веб-ресурсі за допомогою аналізу його ідентифікатора (імені та/або пароля або будь-якої іншої інформації про користувача, яка сприймається системою або ресурсом); один із компонентів системи захисту інформації операційної системи комп’ютера, інтернет-сайту тощо.

Поняття «ідентифікація» не можна плутати з аутентифікацією. Ідентифікація дозволяє користувачеві повідомити систему своє унікальне ім’я, а автентифікація дає їй можливість визначити, чи людина, яка назвала це ім’я, є тим, за кого себе видає.

Також слід розуміти, що від цього відрізняється авторизація. Шляхом авторизації система перевіряє повноваження користувача виконання тієї чи іншої дії.

Ідентифікація є початковою стадією процедури надання доступу до інформаційних ресурсів системи. Після ідентифікації відбувається автентифікація, а потім авторизація.

Як суб’єкти ідентифікації можуть виступати користувачі, процеси, що виконуються від імені користувача, а також інші апаратно-програмні компоненти. Об’єктами ідентифікації є інформація та будь-які інші інформаційні ресурси системи.

Ідентифікація – Це встановлення відповідності реального об’єкта, товару представленої на нього документації, його назві, щоб уникнути заміни одного об’єкта іншим.

Ідентифікація товарів — форма митного контролю, яка проводиться шляхом накладання пломб, печаток, нанесення цифрового, літерного та іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб та зразків, опису товарів та транспортних засобів, складання креслень, виготовлення масштабних зображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної та іншої документації.

Ідентифікація товарів є важливим процесом при оцінці якості та встановленні їх відповідності еталонним вимогам, які передбачені у технічній чи іншій документації.

Асортиментна ідентифікація – Встановлення відповідності найменування товару за асортиментною приналежністю, що обумовлює вимоги до нього. Використовується виявлення відповідності товару його найменуванню.

Залишити коментар:

Site Footer