Виписка за рахунком

Виписка за рахунком (account statement) – звіт про списання грошових коштів з рахунку та зарахування коштів на рахунок. Для кожної операції наводиться дата її здійснення, сума та короткий опис операції. Окремими рядками можуть відображатись списані банком комісійні.

При відображенні у виписки за рахунком операцій, скоєних з використанням пластикових карток, крім дати здійснення операції фіксуються дата проведення її за рахунком, валюта, в якій виконана операція (може відрізнятися від валюти рахунку, особливо при використанні картки за кордоном), та сума у ​​цій валюті, найменування точки обслуговування, де було використано картку.

Виписка по рахунку надається банком клієнту або поштою (як щомісячного звіту), або за його особистому зверненні до банку. Існують також автоматичні пристрої друку виписок, зокрема при використанні інтернет-банкінгу.

Виписка по рахунку кредитної картки – документ, у якому відображено кредитний та доступний ліміти по карті, всі операції, проведені за певний період з її використанням, поточний баланс, сума простроченої заборгованості, мінімальний платіж та крайній термін внесення коштів у рахунок погашення кредиту.

Виписка за банківським рахунком – документ, що видається банком організації, у якому містяться інформацію про операціях, скоєних рахунком. Виписка дає клієнту достовірну інформацію про стан рахунку та рух грошових коштів: отримання та списання сум, а також утримання банком комісії протягом дня.

Як правило, банки видають виписки своїм клієнтам наступного дня після проведення операцій за рахунком – лише в тому випадку, якщо вони відбувалися.

У виписці зазначаються дата, вид фінансової операції, номер документа, що входить, банківський ідентифікаційний код (БІК) банку одержувача (відправника), кореспондентський рахунок його банку, розрахунковий рахунок платника, розрахунковий рахунок одержувача.

На особливу увагу в документі заслуговують дві вкрай праві колонки – дебет і кредит. У дебеті банк відбиває списання коштів із рахунку, а кредиті – зарахування.

До обов’язків бухгалтера входить відстежувати відповідність отриманих банківських виписок проведеним операціям і негайно повідомляти кредитну організацію у разі розбіжності у даних. Найчастіше бухгалтери підшивають виписки до первинних документів, наприклад до платіжних доручень, виходячи з яких відбувалося рух за рахунком.

Виписка за рахунком — документ, де відображені трансакції між організацією та її клієнтом за певний період часу і який зазвичай показує заборгованість одного іншому. Багато фірм посилають своїм клієнтам виписки по рахунках щомісяця, щоб звернути увагу клієнтів на неоплачені ними рахунки-фактури.

Виписка за рахунком – виписка, що виробляється з рахунків підприємств та установ, яка відображає рух грошових коштів на розрахункових, поточних, позичкових рахунках. Виписка є копією записів у банку за рахунками підприємств. У ній вказується дата, номери документів, суми за дебетом та кредитом та залишки наявності коштів або заборгованості з позик на початок та кінець періоду. Витяг з додатком виправдувальних документів передається підприємству щодня або в інші встановлені терміни. Отримані документи перевіряються бухгалтерією підприємства та є підставою для облікових записів

У практиці США виписка по рахунку – виписка, що відображає рух коштів по рахунку за місяць і сальдо на кінець місяця. Банк щомісяця надсилає виписку з рахунку власникам рахунків. Виписка містить таку інформацію:

  • вклади, внесені з цього приводу за минулий період;
  • чеки, оплачені з рахунку за період;
  • інші виплати з рахунку, наприклад, плата за послуги, за оренду банківського сейфу, за печатку бланків чеків;
  • інші надходження з цього приводу, наприклад відсоток, нарахований банком.

Виписка з рахунку клієнта у брокера/дилера — виписка, що періодично (принаймні раз на квартал) надсилається клієнтам, що дає відомості про стан рахунків у брокера/дилера. Більшість брокерів/дилерів щомісяця надсилають виписки, в яких узагальнюються всі угоди за попередній період, а також наводяться дані щодо дебету та кредиту рахунку, зобов’язання щодо термінових угод при грі на підвищення (довга позиція) та позиція щодо термінових угод при грі на зниження (коротка) позиція).

Виписка з рахунку клієнта у брокера/дилера – виписка, що показує різницю між розрахунковою ціною на день, у який була укладена ф’ючерська угода, та поточною розрахунковою ціною. Від брокерів вимагають періодичних повідомлень розрахунковій палаті про відкриту позицію для нарахування маржі.

(Див. також Біллінг.)

Залишити коментар:

Site Footer