Виплати

Виплати – Видача коштів фізичним особам за зобов’язаннями держави, комерційних структур, бюджетних, позабюджетних, страхових та громадських організацій.

Виплати здійснюються відповідно до чинного законодавства у формі:

  • заробітної плати, премій, винагород працівникам;
  • стипендій – студентам та учням;
  • пенсій – літнім громадянам, колишнім військовослужбовцям, інвалідам;
  • дивідендів, відсотків – власникам цінних паперів;
  • соціальної допомоги – безробітним громадянам працездатного віку, дітям, жінкам;
  • страхових виплат та ін.

Виплати провадяться у готівковій грошовій формі, а за бажанням громадян – у безготівковій, шляхом перерахування коштів на рахунки громадян у банку.

Виплата заробітної плати – Отримання працівником заробітної плати на підприємстві (в організації), з яким його пов’язують трудові відносини; проводиться 1-2 рази на місяць. Конкретні терміни виплати встановлюються у трудових договорах та контрактах.

Виплата дивідендів та відсотків акціонерним товариством – видача чи перерахування власнику цінних паперів частини доходу після розподілу чистий прибуток за підсумками роботи підприємства.

Виплата страхова – Грошова сума, виплата якої передбачена договором страхування при настанні страхового випадку. У майновому страхуванні виплата страхова провадиться у вигляді страхового відшкодування, а в особистому страхуванні – у вигляді страхового забезпечення.

Виплати соціальні – Виплати сім’ям, які мають дітей. Передбачені, зокрема, такі види посібників: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; одноразова допомога при народженні дитини; щомісячна допомога на період відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років.

Виплата гарантійна – грошова виплата, що забезпечує повне або часткове збереження заробітної плати робітників і службовців за час, коли в силу поважних причин, передбачених законодавством, вони звільняються від виконання звичайних трудових обов’язків на підприємстві, установі, організації.

Виплати соціального характеру – компенсації та соціальні пільги, що надаються працівникам, зокрема, на лікування, відпочинок, проїзд, працевлаштування (без соціальної допомоги з державних та недержавних позабюджетних фондів).

Залишити коментар:

Site Footer