Викупна сума

Викупна сума (cash surrender value) – сума грошових коштів, що підлягає виплаті страхувальнику (або іншій особі, визначеній у договорі страхування) за умови дострокового припинення договору довгострокового страхування життя.

Викупна сума є частиною резерву внесків, сформованих за договором на час його дострокового припинення. Можливість виникнення права частина резерву внесків у формі викупної суми обумовлена ​​особливостями порядку формування резерву внесків зі страхування життя, величина якого протягом дії договору страхування незмінно збільшується.

Право страхувальника або іншої особи на отримання викупної суми та її розмір визначаються Правилами страхування життя та умовами договору страхування. Наприклад, договір страхування може містити умову, згідно з якою право на викупну суму виникає у разі дострокового припинення договору лише після закінчення певного часу з моменту його набуття чинності (через 6 міс., Рік тощо). Це право за умовами договору може виникнути і за його дострокове припинення внаслідок несплати чергових страхових внесків або за заявою страхувальника про дострокове припинення договору.

Умови договору страхування життя можуть передбачати право на викупну суму, якщо дострокове припинення договору пов’язане зі смертю страхувальника (застрахованого) внаслідок нестрахового випадку, що не дає право на отримання страхової суми через смерть тощо.

Розмір викупної суми зазвичай становить певний відсоток сформованого на час дострокового припинення договору страхування резерву внесків. Цей відсоток може змінюватись залежно від того, в який момент дії договору його було достроково припинено. Чим менший період, що минув з початку дії договору досі його припинення, тим менший відсоток сформованого резерву внесків підлягає виплаті у вигляді викупної суми.

Розмір викупної суми зазвичай вказується страховиком у спеціальній таблиці. Так, у перші роки дії договору він може становити від 70 до 80%, а останні – від 95 до 99% резерву внесків. Утримання страховиком частини резерву внесків за достроково припиненими договорами пов’язані з необхідністю компенсувати зростаючу збитковість страхових операцій, викликану погіршенням складу портфеля (застрахованих) з допомогою дострокового припинення частини договорів.

Залишити коментар:

Site Footer