Виїзний нагляд

Виїзний нагляд (On-site Supervision) – процес планування та проведення виїзних інспекційних перевірок банків та інших осіб, що охоплюються наглядовою діяльністю. Виїзний нагляд здійснюється наглядовими органами відповідно до «Положення про планування та порядку проведення інспекційних перевірок», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. № 276.

Об’єктами виїзного нагляду є: банк, його філії та інші власні підрозділи банку, зокрема розташовані поза місцезнаходження головного офісу банку; власники суттєвої участі у банку; юридичних осіб, які здійснюють банківську діяльність без банківської ліцензії.

Головною метою перевірок виїзного нагляду є визначення ризиків, притаманних банку, рівня безпеки та стабільності його операцій, достовірності звітності банку та дотримання банком законодавства України про банки та банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Обсяги, види та напрямки перевірки визначаються Національним банком. Інспекційні перевірки банків та їх філій чи інших власних підрозділів здійснюються відповідно до плану інспекційних перевірок. Перевірки можуть бути планові, позапланові, обов’язкові, комплексні, тематичні.

Датою, з якою починається відлік річного терміну визначення початку наступного комплексного інспектування (перевірки), є дата закінчення попереднього інспектування, зазначена у постанові право її проведення.

Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомляти банк пізніше ніж за 10 днів до її початку.

За наявності обґрунтованих підстав Національний банк може ухвалити рішення щодо проведення позапланової перевірки. Такими підставами можуть бути:

  • виявлення під час здійснення дистанційного нагляду, зокрема за результатами аналізу показників системи раннього реагування, суттєвого погіршення фінансового становища банку;
  • встановлення фактів проведення банком або його підрозділами ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників чи кредиторів;
  • виявлення фактів надання Національному банку недостовірної звітності;
  • зміна власника суттєвої участі у банку, голови наглядової ради або голови правління;
  • набуття банком статусу спеціалізованого;
  • звернення банку про відкриття філій чи інших власних підрозділів;
  • отримання ліцензій та дозволів, передбачених законодавством.

Таке рішення оформляється розпорядженням, яке підписується Головою Національного банку України або уповноваженою ним особою (перший заступник Голови, заступник Голови Національного банку України, який згідно з посадовими обов’язками керує банківським наглядом або директор Генерального департаменту банківського нагляду).

Комплексним інспекційним перевіркам підлягають банки, які здійснюють банківську діяльність виходячи з банківської ліцензії. Інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, підлягають перевіркам з окремих питань щодо їх діяльності чи операцій, фінансового стану та впливу на діяльність банку.

Перша комплексна інспекційна перевірка банку здійснюється не раніше як через 12 місяців з дня отримання ним банківської ліцензії.

При плануванні комплексного інспектування банків І та ІІ групи одночасно передбачається проведення інспектування їх філій регіонального значення. Обов’язковій перевірці підлягають філії, розташовані біля інших держав, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами між центральними банками чи відповідними органами банківського нагляду.

Перевірка інших осіб, що охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, здійснюється у разі, якщо:

  • за результатами виїзного чи дистанційного нагляду або на підставі інших документів встановлено, що власник суттєвої участі у банку не відповідає вимогам Закону України «Про банки та банківську діяльність» та нормативно-правовим актам Національного банку або негативно впливає на фінансову безпеку та стабільність банку;
  • певна особа, яка набула істотної участі в банку без письмового дозволу Національного банку України;
  • є достовірна інформація щодо здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії.

Рішення про проведення перевірки інших осіб, що охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, приймається за наявності обґрунтованих підстав для її проведення у такому самому порядку, як і рішення щодо проведення позапланової перевірки.

Для здійснення інспекційної перевірки інспекторові або інспекційній групі видається посвідчення на право її проведення. У посвідченні зазначаються назва об’єкта, підстави, строки проведення інспекційної перевірки, період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної групи із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та посад.

(Див. Банківський нагляд).

Залишити коментар:

Site Footer