Внутрішній фінансовий моніторинг

Внутрішній фінансовий моніторинг (Internal Financial Monitoring) — сукупність заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу із застосуванням підходу, що ґрунтується на оцінці ризику легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально уповноваженому органу про операції, що мають високий рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, які стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених нижче, або містить інші ризики:

  1. заплутаний чи незвичайний характер фінансової операції чи сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які не мають очевидного економічного сенсу чи очевидної законної мети;
  2. невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта;
  3. виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених чинним законодавством (зокрема дві або більше фінансових операцій, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їхня загальна сума дорівнює або перевищує суму, яка підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу).

Якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підстави вважати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг проводиться також за іншими фінансовими операціями, в уточненні яких виникла потреба.

Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції згідно з типологіями міжнародних організацій, які здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або пов’язані з фінансуванням тероризму.

(Див. також Банківський контроль, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму (ЄАГ), Обов’язковий фінансовий моніторинг, Рекомендації ФАТФ, Регіональні групи типу ФАТФ, Спеціальні рекомендації ФАТФ).

Залишити коментар:

Site Footer