Внутрішній фінансовий контроль

Внутрішній фінансовий контроль (internal financial control) – організований підприємством процес перевірки виконання та забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у галузі фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії та попередження кризових ситуацій, що призводять до його банкрутства.

Ефективність організації внутрішнього фінансового контролю визначають такі основні умови:

  1. спрямованість контролю на реалізацію фінансової стратегії підприємства — він має стратегічний характер і відображати основні пріоритети його фінансової діяльності. Великий контроль над поточними фінансовими операціями лише відволікатиме фінансових менеджерів від найважливіших цілей управління фінансовою діяльністю підприємства;
  2. орієнтація контролю на кількісні стандарти. Це не означає, що внутрішній фінансовий контроль не повинен охоплювати якісні аспекти фінансової діяльності — йдеться лише про те, що ці аспекти мають бути виражені в системі кількісних стандартів, що виключає їх різне тлумачення;
  3. відповідність контролю специфіці методів фінансового аналізу та планування. У процесі організації цього контролю необхідно орієнтуватися на арсенал методів планування та аналізу, що використовуються на даному підприємстві з метою забезпечення відповідності контрольованих та фактичних показників;
  4. своєчасність контролю. Вона полягає не у високій швидкості або частоті здійснення контрольних функцій, а в адекватності періодів контрольних дій періоду здійснення окремих видів фінансових операцій;
  5. гнучкість контролю. Внутрішній фінансовий контроль має бути побудований з урахуванням можливостей пристосування до нових видів та форм фінансової діяльності підприємства, розвитку нових сегментів фінансового ринку та появи нових фінансових інструментів, нових фінансових технологій та методів;
  6. простота контролю. Надмірна складність контролю може бути не зрозуміла або не підтримана його виконавцями, а також вимагати суттєвого збільшення потоку інформації для його здійснення;
  7. економічність контролю. Витрати на здійснення внутрішнього фінансового контролю повинні бути мінімізовані з позицій їх адекватності ефекту, що досягається в процесі здійснення цього контролю.

Основним засобом організації внутрішнього фінансового контролю для підприємства є розроблена система моніторингу поточної фінансової складової діяльності.

Залишити коментар:

Site Footer