Внутрішня норма доходності

У цій статті ми розглянемо, що таке внутрішня норма прибутковості, який економічний сенс вона має, як і за якою формулою розрахувати внутрішню норму прибутковості, розглянемо деякі приклади розрахунку, зокрема, за допомогою формул MS Exel.

Що таке внутрішня норма доходності?

Внутрішня норма доходності (IRR – Internal Rate of Return) – один з основних критеріїв оцінки інвестиційних проектів (дохідності одиниці вкладеного капіталу): ставка дисконту, при якій виконується рівність суми дисконтованих доходів за проектом (позитивного грошового потоку); інвестицій), тобто. коли чиста поточна вартість (NPV) дорівнює нулю.

У фінансово-економічній літературі досить часто можна зустріти синоніми внутрішньої ставки прибутковості:

 • внутрішня ставка доходності;
 • внутрішня ставка віддачі;
 • внутрішня норма прибутку;
 • внутрішня норма рентабельності;
 • внутрішня норма повернення інвестицій.

Внутрішня норма доходності відбиває як віддачу інвестованого капіталу загалом, і віддачу початкових інвестицій. IRR – це ставка дисконтування, яка дорівнює суму наведених доходів від інвестиційного проекту до величини інвестицій, тобто. вкладення окупаються, але з приносять прибуток.

Таким чином, аналіз внутрішньої норми прибутковості (прибутку) відповідає на головне питання інвестора: наскільки очікуваний від проекту грошовий потік виправдає витрати на інвестиції у цей проект. Тому інвестор в оцінці проектів здійснює розрахунок IRR кожного проекту і порівнює його з необхідною нормою прибутку (рентабельності), тобто. із вартістю свого капіталу.

Цей розрахунок зазвичай ведеться методом спроб і помилок, шляхом послідовного застосування до чистого грошового потоку наведених цін при різних ставках відсотка. Головне правило: якщо внутрішня норма прибутковості менша за потрібну інвестору ставку доходу на вкладений капітал — проект відкидається, якщо більше — може бути прийнятий.

Формула розрахунку внутрішньої норми прибутковості

Внутрішня норма доходності розраховується за такою формулою:

Формула розрахунку внутрішньої норми прибутковості (IRR)

де
NPVIRR (Net Present Value) – чиста поточна вартість, розрахована за ставкою IRR;
CFt (Cash Flow) – грошовий потік у період часу t;
IC (Invest Capital) – інвестиційні витрати на проект у початковому періоді (теж є грошовим потоком CF0 = ІС).
t – період часу.

або ж цю формулу можна подати у вигляді:

Внутрішня норма доходності (IRR): формула розрахунку

Практичне застосування внутрішньої норми доходності

Внутрішня норма доходності застосовується з метою оцінки інвестиційної привабливості проекту чи порівняльного аналізу коїться з іншими проектами. Для цього IRR порівнюють з ефективною ставкою дисконтування, тобто з необхідним рівнем доходності проекту (r). За такий рівень практично використовують середньозважену вартість капіталу (Weight Average Cost of Capital, WACC).

Значення IRR Коментарі
IRR>WACC У інвестиційного проекту внутрішня норма дохідності вище витрат на власний і позиковий капітал, тобто. даний проект має інвестиційну привабливість
IRR Інвестиційний проект має внутрішню норму прибутковості нижче витрат на капітал, це свідчить про недоцільність вкладення в нього
IRR=WACC Внутрішня норма доходність проекту дорівнює середньозваженої вартості капіталу, тобто. даний проект знаходиться на мінімально допустимому рівні прибутковості, тому слід провести коригування руху грошових коштів та збільшити грошові потоки
IRR1>IRR2 Інвестиційний проект №1 має більший потенціал для вкладення, ніж проект №2

Слід зазначити, що замість критерію порівняння WACC може бути використана будь-яка інша норма доходності, наприклад, ставка доходності за державними облігаціями, ставка за банківським депозитом тощо. Так, якщо відсоткова ставка за депозитом становить 17%, а IRR інвестиційного проекту становить 22%, то очевидно, що гроші слід вкладати в інвестиційний проект, а не розміщувати на депозит у банк.

Графічний метод пошуку внутрішньої ставки доходності

Припустимо, що ми збираємося інвестувати 10 тис. грошових одиниць, і ми маємо варіанти їх інвестування в 3 проекти, кожен з яких, як передбачається, буде формувати певні грошові потоки протягом 5 років.

Період, років Проект №1 Проект №2 Проект №3
0 -10 000 -10 000 -10 000
1 1000 1000 4 000
2 4 000 1 500 3000
3 2000 3000 2000
4 4 000 4 000 1000
5 2000 3000 1000

Продисконтуємо вищезгадані грошові потоки за 3-ма проектами за різними відсотковими ставками (від 0 до 14%) і на основі отриманих результатів побудуємо графік.

IRR_graph

На графіку простежується чіткий взаємозв’язок між ставкою дисконтування і чистою поточною вартістю: що стоїть ставка дисконтування, то нижча дисконтована вартість.

Внутрішня норма прибутковості, як це випливає з визначення зазначеного на початку цієї статті, — це рівень ставки дисконту, за якої NPV=0. У нашому прикладі внутрішня норма прибутковості визначається у точках перетину кривих з віссю Х. Зокрема, для проекту №1 IRR становить 8,9%, для проекту №2 IRR=6,6% та для проекту №3 IRR=4,4% .

Розрахунок внутрішньої норми доходності (IRR) за допомогою MS Exel

Внутрішню норму дохідності можна легко розрахувати з допомогою вбудованої фінансової функції ВСД (IRR) в MS Exel.

Функція ВСД повертає внутрішню ставку дохідності низки потоків коштів, представлених їх чисельними значеннями. Ці грошові потоки не обов’язково повинні бути рівними за величиною (як у разі ануїтету), однак вони повинні мати місце через рівні проміжки часу, наприклад, щомісяця або щорічно. При цьому у структурі грошових потоків повинен обов’язково бути хоча б один негативний грошовий потік (первісні інвестиції) та один позитивний грошовий потік (чистий дохід від інвестиції).

Також коректного розрахунку внутрішньої норми дохідності з допомогою функції ВСД важливий порядок грошових потоків, тобто. якщо потоки коштів відрізняються за розміром у різні періоди, їх обов’язково необхідно вказувати у правильній послідовності.

Синтаксис функції ВСД:

ВСД(Значения;Предположение)

де
Значення – це масив або посилання на комірки, що містять числа, для яких потрібно підрахувати внутрішню ставку доходності, враховуючи зазначені вище вимоги;
Припущення – Це величина, про яку передбачається, що вона близька до результату ВСД:

 • Microsoft Excel використовує метод ітерацій для обчислення ВСД. Починаючи зі значення Припущення, функція ВСД виконує циклічні обчислення, доки не отримає результат з точністю 0,00001 відсотка. Якщо функція ВСД не може отримати результат після 20 спроб, видається значення помилки #ЧИСЛО!.
 • У більшості випадків немає потреби задавати Припущення для обчислень за допомогою функції ВСД. Якщо припущення опущено, воно належить 0,1 (10 відсотків).
 • Якщо ВСД повертає значення помилки #ЧИСЛО! або якщо результат далекий від очікуваного, можна спробувати виконати обчислення знову з іншим значенням аргументу Припущення.

Приклад розрахунку внутрішньої ставки прибутковості (на основі даних про грошові потоки за трьома проектами, що розглядалися вище):

Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості в Exel

Зокрема, для проекту №1 значення IRR=8,9%.

розрахунок IRR у Exel

Розрахунок внутрішньої норми прибутковості в MS Exel за нерівних проміжків часу для грошових потоків

За допомогою Exel-функції ВСД можна досить легко визначити внутрішню норму прибутковості, проте цю функцію можна застосовувати лише в тому випадку, якщо грошові потоки надходять із регулярною періодичністю (наприклад, щорічно, щокварталу, щомісяця). Однак на практиці досить часто виникають ситуації, коли грошові потоки надходять у різні часові рамки. У таких випадках можна скористатися іншою вбудованою фінансовою функцією Exel – ЧИСТВНДОХ, яка повертає внутрішню ставку прибутковості для графіка грошових потоків, які не обов’язково мають періодичний характер.

Синтаксис функції ЧИСТВНДОХ

ЧИСТВНДОХ(значения;даты;предположение)

де
Значення – ряд грошових потоків, що відповідає графіку платежів, наведеному в аргументі дати. Перший платіж є необов’язковим та відповідає витратам або виплаті на початку інвестиції. Якщо перше значення є витратами чи виплатою, воно має бути негативним. Усі подальші виплати дисконтуються з урахуванням 365-дневного року. Ряд значень повинен містити принаймні одне позитивне та одне негативне значення.
Дати – Розклад дат платежів, який відповідає ряду грошових потоків. Дати можуть йти у довільному порядку.
Припущення – Величина, імовірно близька до результату ЧИСТВНДОХ.

Приклад розрахунку:

Розрахунок IRR при нерівних проміжках часу для грошових потоків

Модифікована внутрішня норма доходності (MIRR)

Модифікована внутрішня норма доходності (Modified Internal Rate of Return, MIRR) – показник, який відбиває мінімальний внутрішній рівень прибутковості проекту під час здійснення реінвестицій у проект. Цей проект використовує відсоткові ставки, отримані від реінвестування капіталу.

Формула розрахунку модифікованої внутрішньої норми доходності:

Модифікована внутрішня норма доходності (MIRR) – формула

де
MIRR – Внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту;
COFt – Відтік коштів у періоди часу t;
CIFt – Приплив коштів;
r – ставка дисконтування, яка може розраховуватись як середньозважена вартість капіталу WACC;
d – Відсоткова ставка реінвестування капіталу;
n – Кількість тимчасових періодів.

MS Exel має спеціальну вбудовану фінансову функцію МВСД для розрахунку модифікованої внутрішньої ставки прибутковості.

Синтаксис функції МВСД:

МВСД(значения;ставка_финанс;ставка_реинвест)

де
Значення – Масив або посилання на комірки, що містять числові величини. Ці числа представляють низку грошових виплат (негативні значення) і надходжень (позитивні значення), які у регулярні періоди часу.
Ставка_фінанс – Ставка відсотка, що виплачується за гроші, що використовуються в грошових потоках.
Ставка_реінвест – Ставка відсотка, одержуваного на грошові потоки при їх реінвестуванні.

Приклад розрахунку модифікованої внутрішньої норми доходності (MIRR)

Переваги та недоліки внутрішньої норми прибутковості (IRR)

До основних переваг IRR можна віднести:

 1. можливість порівняння різних інвестиційних проектів між собою з метою визначення привабливіших з погляду економічної ефективності використання наявного капіталу. Порівняння може бути зроблено і з певним умовним зразком, наприклад, з процентною ставкою за депозитами;
 2. можливість порівняння різних інвестиційних проектів із різним горизонтом інвестування.

Основними недоліками показника внутрішньої норми доходності (IRR) є:

 1. складність прогнозування майбутніх грошових платежів. На розмір запланованих платежів впливає безліч факторів ризику, вплив яких складно об’єктивно оцінити;
 2. неможливість визначення абсолютних коштів від інвестування;
 3. при довільному чергуванні приток та відтоків коштів у разі одного проекту можуть існувати кілька значень IRR. Тому не можна ухвалити однозначне рішення на основі показника IRR;
 4. показник IRR не відображає розмір реінвестування в проект (даний недолік вирішено у модифікованій внутрішній нормі доходності MIRR).

Залишити коментар:

Site Footer