Інструменти фінансового ринку

Інструменти фінансового ринку (Money market instruments) – інструменти, за допомогою яких здійснюються основні операції з грошовими активами. До основних інструментів ринку ставляться платіжні документи, депозитні вклади, фінансові кредити та інші.

Термін “грошові ринки” використовується для опису ринку боргових інструментів зі строком погашення менше одного року (і зазвичай значно менше одного року). Зазвичай операції з такими продуктами здійснюють між банками та професійними керуючими короткостроковими коштами переважно на позабіржовому ринку, а чи не через офіційну біржу. Приватні інвестори зазвичай не виявляють зацікавленості у цій галузі.

Це складний ринок, на якому банки можуть покривати свої потреби у ліквідності (тобто короткострокові потреби у грошових коштах), а центральний банк може використовувати даний ринок для постачання чи використання коштів національної грошової системи. На цьому ринку діють чотири основні інструменти:

  • казначейські векселі;
  • переказні векселі (комерційні векселі);
  • комерційні папери;
  • депозитні сертифікати

Казначейські векселі

Казначейські векселі випускаються державою як зобов’язання виплатити певну грошову суму, як і за всіма векселями. Вони випускаються з дисконтом стосовно лицьової (номінальної) вартості.

Вексель є борговим інструментом, але по ньому не виплачуються ні відсотки, ні купонна ставка. Він просто має лицьову вартість, яка буде виплачена на дату погашення, яка часто настає через три місяці з дати емісії векселя. Фактичний рівень прибутковості на момент емісії визначається на основі відсоткової ставки, яка є основою дисконту. Наприклад, якщо зараз основна відсоткова ставка за державними цінними паперами становить 10%, тоді тримісячний вексель з номінальною вартістю $100 буде випущений за ціною $97.56. Це становитиме дохід у розмірі $2,44, що дорівнює 2,5% (за 3 місяці) на суму $97,56, що у свою чергу у річному обчисленні становить 10% від загального доходу.

Як правило, уряд здійснює емісію казначейських векселів регулярно і, як говорилося раніше, це дає йому можливість вилучати гроші з обігу (бо після купівлі таких векселів у банків залишається менше коштів для надання кредитів) або вкладати їх в обіг (коли уряди викуповують векселі у банків). У результаті формується активний вторинний ринок, оскільки банки використовують ці інструменти у тому, щоб їх ресурси завжди приносили хоч якийсь дохід.

Векселі також купуються великими інституційними інвесторами для використання як застави для виконання маржинальних вимог щодо похідних інструментів (вимоги довести здатність протистояти збиткам за цими продуктами — ф’ючерсами та опціонами).

Переказні векселі (комерційні векселі)

Ці векселі випускаються компаніями знов-таки як боргових інструментів у сплату товари та послуги. Такі векселі отримують додатковий доказ кредитоспроможності у вигляді банківської гарантії чи акцепту.

Компанія, яка отримує вексель, може отримати з самого векселя дуже мало користі, але вона може продати цей вексель іншому банку для того, щоб отримати необхідні кошти. Купуючий банк купує вексель з відповідним дисконтом по відношенню до лицьової вартості у зв’язку з фінансовим ризиком непогашення боргового зобов’язання у строк. Процес розрахунку дисконту аналогічний до процедури з казначейськими векселями, однак, ставка дисконту відображає величину ризику, пов’язаного з операцією.

Комерційні папери

Комерційний папір аналогічна простому векселю, хоча вексель є самостійним інструментом, а комерційний папір випускається як частина програми фінансування (тобто щойно закінчується термін дії одного випуску, тут же випускається інший). Фактично комерційний папір є альтернативою короткострокового банківського кредиту. Відповідно емітент є вихідним позичальником і перекладає свої боргові зобов’язання на третю сторону.

Депозитні сертифікати

Депозитний сертифікат – це сертифікат, що підтверджує розміщення депозиту в емітента і є об’єктом для торгівлі, аналогічно ощадній книжці, що видається банком при внесенні депозиту на індивідуальний банківський рахунок. Випуск депозитного сертифіката у такій формі робить його переказним.

Він випускається з фіксованою процентною ставкою, що означає, що емітент бере на себе зобов’язання погасити інструмент за його лицьовою вартістю плюс сума відсотків у конкретний момент у майбутньому. Наприклад, депозитний сертифікат може бути випущений із лицьовою вартістю $1 млн., процентною ставкою 10% та строком погашення один рік. Отже, на дату погашення буде виплачено суму, рівну $1 млн., плюс $100.000, тобто $1,1 млн. Ці платежі також називаються “основна сума боргу плюс відсотки”. Такі документи, що засвідчують право власності, часто випускаються у формі на пред’явника (тобто вони не реєструються на ім’я конкретного власника і, таким чином, можуть звертатися на вторинному ринку зі знижкою щодо остаточної вартості, тобто $1,1 млн.). і в векселів, розмір дисконту відбиває як час, що залишилося остаточно терміну дії, і поточні відсоткові ставки, переважають на банківському ринку.

Залишити коментар:

Site Footer