Перестраховик

Перестраховик (reinsurer) – страхове чи перестрахувальне товариство, яке прийняло ризик у перестрахування. Якщо ризик прийнятий від перестраховика, він у договорі перестрахування називається ретроцесіонером.

Перестраховик – страховик, який приймає відповідальність іншого страховика на основі договору перестрахування; страховик, якому передається ризик страховиком-цедентом (передавальним страховиком). Зазвичай перестраховик зобов’язаний відшкодувати передавальному страховику частину від загальної суми відповідальності за претензіями, яку він несе за оформленими ним страховими полісами. При укладанні договору перестрахування з прийняттям відповідальності він перестраховик замінює передавального страховика і стає безпосередньо відповідальним перед власниками страхових полісів.

Права та обов’язки перестраховика визначаються договором перестрахування. Взявши у перестрахування ризик на основі договору перестрахування, перестрахувальник може частково передати його іншому страховику (перестраховику). Ця операція третинного та подальшого розміщення ризиків отримала назву ретроцесія.

На відміну від страхових операцій для ухвалення ризиків у перестрахування страховику не потрібно отримання ліцензії. Перестраховик, який займається виключно перестрахуванням, називається професійним перестрахувальником. Для діяльності професійного перестраховика потрібне отримання ліцензії.

У світі діє понад 300 професійних перестрахувальних товариств, з них понад половина Європи. Найбільшими професійними перестраховиками є:

  • Мюнхенське перестрахувальне суспільство;
  • Швейцарське перестрахувальне товариство;
  • Hannover Re;
  • Berkshire Hathaway;
  • Lloyd’s of London та інші.

У країнах створено 28 державних перестрахувальних компаній. Їхньою метою є скорочення відтоку валютних коштів за кордон з країни, де переважають іноземні страхові товариства.

Залишити коментар:

Site Footer