Валові інвестиції

Валові інвестиції (gross investment) – це загальний обсяг інвестиційних ресурсів у всіх їх формах, спрямованих у певному періоді на здійснення реального та фінансового інвестування.

Валові інвестиції – це витрати на створення нового основного капіталу до вирахування їх будь-якого нарахованого зносу основного капіталу (capital consumption). Валові інвестиції складаються із суми валових інвестицій в основний капітал та чистих інвестицій у товарно-матеріальні запаси та незавершене виробництво. Валові інвестиції слід відрізняти від чистих інвестицій, що означає зміну вартості основного капіталу після нарахування суми його зносу (див. Амортизація).

Валовые инвестиции = Амортизация + Чистые инвестиции

Оцінка вартості валових інвестицій у принципі ґрунтується на оцінці вартості ринкових операцій (трансакцій), що піддаються відстеженню; навпаки, нарахування зносу відбувається з урахуванням розрахунків норми (швидкості), з якої зношується чи застаріває основний капітал. Ці розрахунки не базуються на вартості ринкових трансакцій; отже, самі вони і вироблені на їх основі оцінки вартості чистих інвестицій набагато менш надійні, ніж дані про валові інвестиції.

Від ефективності використання валових інвестицій на макрорівні залежить стан усієї економіки. Тож якщо обсяг валових інвестицій перевищує обсяг амортизаційних відрахувань, то країні йде зростання виробничого потенціалу. У такі моменти економіка піднімається, зростає індекс ділової активності.

Валові інвестиції в оренду (gross investment in the lease) — з позиції орендодавця — сума мінімальних орендних платежів за умовами фінансової оренди та будь-які надходження негарантованої залишкової вартості активу, що орендується.

Залишити коментар:

Site Footer