Валові витрати

Валові витрати (gross costs) – це термін, що використовується у процесі оподаткування прибутку підприємств. Відповідно до чинного законодавства валові витрати виробництва та обігу являють собою суму всіх видів витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються у порядку компенсації вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) ним для подальшого використання у власній господарській діяльності. До складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, вироблених підприємством у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) та охороною праці. Конкретний склад витрат підприємства, що належать до валових витрат, регулюється законодавством.

Витрати, що враховуються щодо об’єкта оподаткування, діляться на:

 1. витрати операційної діяльності (Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, витрати банківських установ);
 2. інші витрати.

Витрати операційної діяльності — собівартість товарів (робіт, послуг), що складається з витрат, що безпосередньо пов’язані з виробництвом таких товарів (робіт, послуг), а саме з:

 • прямих матеріальних витрат (сировина, матеріали та напівфабрикати, що утворюють основу виготовленого товару (роботи, послуги);
 • прямих витрат за оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві товарів (робіт, послуг);
 • амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів (робіт, послуг);
 • вартості придбаних послуг, що безпосередньо пов’язані з їх виробництвом (наданням);
 • інших прямих витрат (внески на соціальні заходи, плата за оренду земельних та майнових паїв).

Інші витратиу свою чергу, включають, зокрема:

 • загальновиробничі витрати (витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення, витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, витрати на охорону праці та ін.);
 • адміністративні витрати (проведення річних зборів, представницькі витрати, відрядження та утримання апарату управління підприємством, консультаційні, інформаційні послуги, оплата послуг зв’язку тощо);
 • витрати на збут (пакувальні матеріали, оплата праці та комісійні винагороди продавцям, реклама та дослідження ринку (маркетинг), передпродажна підготовка товарів), транспортування, страхування товарів, транспортно-експедиційні послуги, гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування тощо);
 • інші операційні витрати (витрати по операціях в іноземній валюті, податки та збори, інформаційне забезпечення, відсотки (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, фінансовою орендою) тощо);
 • інші витрати звичайної діяльності (добровільно перераховані (передані) активи, безнадійна заборгованість, утримання та експлуатація фондів природоохоронного призначення, придбання ліцензій та спеціальних дозволів тощо).

Таким чином, валові витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Залишити коментар:

Site Footer