Бюро кредитних історій

Бюро кредитних історій (Credit History Bureau) — це юридична особа, винятковою діяльністю якої є збирання, обробка, зберігання, захист та використання інформації, що становить кредитну історію. Основним видом діяльності бюро кредитних історій є ведення кредитної історії.

Бюро кредитних історій (БКІ) створюється у формі господарського товариства. Його засновниками можуть бути юридичні та фізичні особи. Засновники юридичні особи повинні провадити діяльність не менше трьох років з дня реєстрації та не мати заборгованості зі сплати податків та інших обов’язкових платежів за останні три роки. Статутний капітал бюро кредитних історій формується виключно за рахунок коштів засновників та має бути не менше 5 млн. грн.

На ведення своєї діяльності бюро кредитних історій має отримати відповідну ліцензію у Міністерстві юстиції України. БКІ діє на підставі Положення, що регламентує правила формування та ведення кредитних історій та затверджується виконавчим органом бюро кредитних історій за погодженням із уповноваженим органом.

Бюро кредитних історій має право отримувати відомості та інформацію на договірних засадах. Органи або уповноважені особи (власники, адміністратори державних реєстрів тощо) зобов’язані на запит бюро кредитних історій надавати відомості з державних реєстрів в електронному вигляді у разі письмової згоди суб’єктів інформації.

Користувачами бюро кредитних історій можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб’єкти господарської діяльності, які надають майно на кредит чи послуги з відстроченням платежу.

Інформація для формування кредитної історії надається користувачем у БКІ лише за наявності письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний договір з користувачем.

Користувач під час укладання кредитної угоди та отримання письмової згоди суб’єкта кредитної історії на збирання, зберігання, використання та розповсюдження інформації про нього надає інформацію про себе, яка ідентифікує його, та про суб’єкт кредитної історії.

Користувач має право відмовитися від укладання кредитної угоди або укласти кредитний договір на умовах, що враховують ризики від укладання кредитної угоди, у разі відмови суб’єкта кредитної історії дати згоду на доступ до його кредитної історії та/або на передачу інформації бюро кредитних історій про кредитну угоду з користувачем.

Користувач зобов’язаний повідомити суб’єкта кредитної історії про назву та адресу Бюро кредитних історій, якому передаватиметься інформація для формування його кредитної історії. БКІ зберігає інформацію протягом 10 років з моменту припинення кредитної угоди.

БКІ надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів, що містять інформацію, що відображає кредитну історію суб’єкта кредитної історії, та ведуть реєстр запитів кредитних історій. Кредитні звіти надаються користувачам без права їх передання третім особам. Надання кредитних звітів або інших послуг, пов’язаних із веденням, обробкою, аналізом інформації, що становить кредитну історію, є платною послугою.

У 2007 р. ліцензії на провадження діяльності на ведення кредитних історій отримали: ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (співзасновники 30 банків, 2 страхові компанії та Асоціація українських банків); ЗАТ “Міжнародне бюро кредитних історій” (співзасновник: Кредитінфо Груп (Ісландія), Національна асоціація кредитних спілок України та Фінансова група “ТАС”), ТОВ “Українське бюро кредитних історій”, засноване “ПриватБанком”. На сьогоднішній день на вітчизняному ринку працюють три бюро кредитних історій: «Міжнародне бюро кредитних історій», «Українське бюро кредитних історій» та «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».

Залишити коментар:

Site Footer