Конвертація цінних паперів

Конвертація цінних паперів (Securities Conversion) — організаційно-правові та фінансово-економічні процеси, пов’язані з облігаціями або акціями, коли здійснюється обмін облігацій на акції (або навпаки), акцій або облігацій одного виду (серії) на акції або облігації інших видів (серій, емітентів, випусків) у разі додаткових випусків, реструктуризації компаній, злиття, зміни фінансової політики компанії, з метою надання певних пільг власникам окремих цінних паперів або реалізації певних стратегій компанії.

Конвертація цінних паперів може бути передбачена у проспекті їхньої емісії. Тоді такі цінні папери називають конвертованими. Конвертація цінних паперів може бути здійснена у випадках:

  1. консолідації розміщення акцій, у результаті чого кілька акцій попередньої емісії обмінюються однією акцію нової емісії;
  2. подрібнення розміщення акцій, коли одна акція попередньої емісії обмінюється на кілька акцій нової емісії;
  3. збільшення (зменшення) статутного капіталу шляхом збільшення (зменшення) номінальної вартості однієї акції, коли відбувається конвертація в акції з вищою (нижчою) номінальною вартістю;
  4. реорганізації акціонерного товариства, коли його акції конвертуються в акції нового акціонерного товариства;
  5. заміни облігацій одних серій (випусків, номіналів тощо) іншими;
  6. заміни конверсійних облігацій на акції

При збільшенні (зменшенні) статутного капіталу товариства шляхом збільшення (зменшення) номінальної вартості акцій відбувається конвертація розміщених акцій на акції з більшою (меншою) номінальною вартістю. При реорганізації акціонерного товариства (за винятком перетворення) його акції конвертуються в акції новоствореного товариства або в акції товариства, якого здійснюється приєднання. При реорганізації акціонерного товариства у формі перетворення термін конвертація цінних паперів не використовується, і говорять про обмін його акцій на вклади новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю або на паї членів виробничого кооперативу. Конвертація звичайних акцій у привілейовані акції, облігації та інші цінних паперів заборонена.

Основною метою конвертації цінних паперів є нарощування капіталу підприємства, оптимізація його структури, зміна термінів платежів, вибір найефективніших методів фінансування, упорядкування звітності тощо.

Конвертація цінних паперів може бути:

  1. однотипної (обмін акцій на акції, облігацій на облігації) та змішаної (обмін облігацій на акції);
  2. добровільної та примусової;
  3. пропорційною та непропорційною.

(Див. Діяльність банків над ринком цінних паперів, Проспект емісії, Реструктуризація капіталу банку).

Залишити коментар:

Site Footer