Клірингова палата

Клірингова палата (Clearing House) – розрахунковий центр, який на основі механізмів централізованої обробки укладених на біржі угод надає послуги із взаємозаліку вимог та зобов’язань. Клірингова палата виконує функції організатора виконання укладених угод. Завдяки діяльності клірингової палати фінансові установи у процесі здійснення біржових угод обмінюються платіжними інструкціями та фінансовими зобов’язаннями.

На основі отриманої інформації про укладені протягом певного часу угоди (як правило, за день) клірингова палата визначає вимоги та зобов’язання кожного учасника біржової торгівлі. Якщо вимоги учасника торгів перевищують його зобов’язання, це означає, що він має «довгу позицію» і отримає певну грошову суму. Якщо сума вимог менша від суми зобов’язань, це означає, що цей учасник торгів має «коротку позицію» і зобов’язаний сплатити певну суму на користь інших учасників. У разі коли вимоги рівні зобов’язанням, то учасник біржової торгівлі має «закриту позицію».

Клірингова палата здійснює розрахунки за позиціями, що обмінюються, відповідно до затверджених правил і процедур і в певний час. В окремих випадках клірингова палата може брати на себе певні обов’язки контрагента, фінансові обов’язки або обов’язки щодо управління ризиками клірингової системи.

Основними функціями клірингової палати є:

  • збір інформації про укладені угоди та їх облік;
  • визначення взаємних зобов’язань сторін;
  • забезпечення постачання цінних паперів від продавця до покупця;
  • організація грошових розрахунків та забезпечення надходження грошей від покупця до продавця;
  • забезпечення гарантій щодо виконання зобов’язань відповідно до укладених договорів.

Найбільшими міжнародними кліринговими організаціями є: Eurex Clearing; Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC); LCH.Clearnet; Euroclear; European Multilateral Clearing Facility (EMCF); ICE Clear Europe; Клірингова палата NYSE Liffe Clearing.

(Див. Кліринг, Клірингова діяльність, Клірингова вимога, Клірингова система).

Залишити коментар:

Site Footer