Клірингова діяльність

Клірингова діяльність (clearing) –

  1. діяльність, пов’язана із взаємозаліком зустрічних вимог та зобов’язань, що виникають з операцій з цінними паперами, іноземною валютою (валютний кліринг) та іншими фінансовими активами, а також за оптимізації міжбанківських платежів (банківський кліринг) та при здійсненні безготівкових розрахунків пластиковими картками;
  2. один із видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, що полягає у визначенні взаємних зобов’язань з операцій на ринку цінних паперів, їх взаємозаліку та контролю за синхронним та своєчасним виконанням таких угод.

Клірингова діяльність (кліринг) – процес передачі, звірки і, в деяких випадках, підтвердження платежів перед розрахунком, можливо, що включає взаємний залік платежів та визначення кінцевого розрахункового сальдо.

На вітчизняному фондовому ринку кліринг здійснюється у двох різновидах: приватний та централізований. У разі, коли взаємні зобов’язання враховують дві сторони, обидві з яких є професійними торговцями, говорять про приватному клірингу. У тому випадку, коли у визначенні взаємних зобов’язань бере участь третя сторона, яка не є торговцем, говорять про централізованому клірингу. Централізований кліринг може здійснюватись лише юридичною особою на підставі відповідної ліцензії.

У міжнародній практиці розрізняють простий, двосторонній та багатосторонній кліринг. При простому клірингу зобов’язання встановлюються кожному за учасника. При двосторонньому клірингу зобов’язання встановлюються кожної пари учасників, які здійснюють угоди друг з одним. Багатосторонній кліринг – Неттінг – підсумовує всі угоди кожного учасника з різними учасниками торгів. Найбільш ефективним є багатосторонній кліринг. Багатосторонній кліринг у свою чергу може існувати у двох формах:

  • без посередника у розрахунках;
  • за участю центрального посередника у розрахунках.

У клірингу за участю централізованого посередника зобов’язання професійних торговців реєструються не щодо один одного, а щодо самої клірингової палати.

Процедура клірингу складається з трьох частин:

  1. збір вихідної інформації та її звірка;
  2. підготовка бухгалтерської документації на основі вихідної інформації про угоди;
  3. проведення заліку взаємних вимог учасників ринку з переказу грошових коштів та з постачання цінних паперів.

Залежно від періодичності кліринг може бути безперервним та періодичним. Безперервний кліринг проводиться у режимі реального часу, інформація про кожну угоду одночасно надходить в обробку. Періодичний кліринг проводиться з певною періодичністю.

Клірингова організація має право сама визначати обсяг угод, якими здійснюються клірингові послуги. Будь-яка клірингова організація повинна мати перелік обов’язкових та додаткових послуг.

Клірингова діяльність здійснюється ліцензованою кліринговою організацією (кліринговою палатою), яка надає учасникам клірингу (сторонам за угодами з цінними паперами) обов’язкові послуги (контроль за дотриманням принципу «постачання проти платежу»; організація механізмів контролю за системними ризиками; оформлення та контроль за проходженням розрахункових документів через інші структури організованого ринку цінних паперів) та додаткові послуги (звіряння параметрів укладених у торгових системах угод з цінними паперами; здійснення заліку зустрічних вимог та зобов’язань учасників клірингу; прийняття на себе зобов’язань та вимог учасників клірингу для проведення багатостороннього заліку; розпорядження резервними фондами учасників клірингу).

Клірингова організація укладає з учасниками клірингу спеціальну клірингову угоду, в якій описуються процедури здійснення клірингової діяльності.

Залишити коментар:

Site Footer