Клірингова система

Клірингова система (Clearing System) — набір процедур, за допомогою яких фінансові установи обмінюються даними та/або документами щодо переказів грошових коштів або цінних паперів іншим фінансовим установам у рамках клірингової палати. Ці процедури ґрунтуються на механізмі підрахунку двосторонніх та/або багатосторонніх нетто-позицій учасників з метою спрощення розрахунків за їхніми зобов’язаннями.

Клірингова система – система розрахунків за платежами, чеками або цінними паперами, створена групою фінансових установ, що функціонує за єдиними правилами.

Клірингова система – централізований механізм безготівкових розрахунків, заснований на заліку взаємних вимог. Наприклад, клієнт комерційного банку А виписує чек на ім’я клієнта банку Б і банк А тепер повинен компенсувати банку Б зазначену в чеку суму. Щодня відбувається маса подібних розрахунків, а між банками постійно утворюється заборгованість. Клірингова палата наприкінці кожного дня здійснює взаємозалік вимог та підбиває підсумок чистої заборгованості між банками.

(Див. Закриття позиції, Кліринг, Клірингова вимога).

Залишити коментар:

Site Footer