ISO 9362

ISO 9362 – це стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standartization), який визначає універсальний метод ідентифікації учасників фінансових розрахунків. Офіційна назва стандарту ISO 9362: «Банківська справа. Банківські телекомунікаційні повідомлення. Ідентифікаційні коди банків» (Banking – Banking telecommunication messages – Bank identifier codes). Стандарт створено з урахуванням розробленого компанією СВІФТ методу ідентифікації банків-членів системи СВІФТ. Компанія СВІФТ є уповноваженим органом ISO з реєстрації ідентифікаційних кодів BIC.

BIC (Bank Identifier Code) – Ідентифікаційний код банку; код BIC SWIFT — літерно-цифровий ідентифікаційний код, який надається фінансовим установам, що беруть участь у міжнародних фінансових операціях.

Кожен код BIC є буквенно-цифровою комбінацією виду BBBB CC LL (BBB)де

  • BBBB – Унікальний чотирисимвольний літерний код фінансової установи, який однозначно ідентифікує учасника розрахунків;
  • CC – Двосимвольний літерний код країни;
  • LL — двосимвольний буквено-цифровий код місцезнаходження, що складається з коду регіону (один буквено-цифровий символ, крім цифр «0» та «1») та додаткового коду (один буквено-цифровий символ, крім букви «O»);
  • bbb – Трисимвольний буквено-цифровий код філії (необов’язковий реквізит). У разі відсутності зареєстрованих філій, цьому реквізиту надається символ «XXX».

Код BIC – “SWIFT BIC”, який встановлюється користувачам мережі СВІФТ, називається активним. Неактивні коди – «Non-SWIFT BIC», які відрізняються наявністю символу «1» у полі додаткового коду, можуть бути присвоєні будь-якому учаснику розрахунків.

Позначка кодів BIC SWIFT у міжнародному платіжному дорученні забезпечить швидку та коректну обробку платежу, а також своєчасне відправлення його до банку отримувача.

(Див. Міжнародна платіжна система, СВІФТ, ТАРГЕТ).

Залишити коментар:

Site Footer