Інвестиційні якості акцій

Інвестиційні якості акцій (investment quality of equities) — інтегральна оцінка окремих видів акцій з позиції рівня їхньої прибутковості, ризику та ліквідності. Така комплексна оцінка здійснюється за наступними параметрами:

 1. вид акції відповідно до їх класифікації (див. акція);
 2. оцінка галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент (див. Інвестиційна привабливість галузей економіки);
 3. оцінка основних показників господарської діяльності та фінансового стану емітента. Ця оцінка диференціюється залежно від того, чи пропонується акція на первинному чи вторинному фондовому ринку. У першому випадку основу оцінки складають показники, що характеризують фінансовий стан емітента та основні об’ємні показники його господарської діяльності. У другому випадку ця оцінка доповнюється показниками динаміки забезпеченості акцій чистими активами акціонерного товариства, здійснюваної ним дивідендної політики та деякими іншими;
 4. оцінка характеру обігу акцій на фондовому ринку. Така оцінка проводиться за акціями, що звертаються на вторинному фондовому ринку, і пов’язана насамперед із показниками їх ринкового котирування та ліквідності. Для характеристики ринкового котирування акції використовуються коефіцієнти співвідношення котированих цін пропозиції та попиту за нею. Важливу роль у процесі цієї оцінки грає і факт допуску акції до торгів на фондовій
  біржі, тобто. її лістинг (з присвоєнням певного розряду);
 5. оцінка умов емісії акції Предметом такої оцінки є:
  • цілі емісії;
  • умови та періодичність виплати дивідендів;
  • ступінь участі деяких власників акцій в управлінні акціонерною компанією та інші цікаві для інвестора дані, що містяться в емісійному проспекті.

  Необхідно у своїй пам’ятати, що часто декларований передбачуваний розмір дивідендів по простим акціям не носить характеру як юридичних, а й контрактних зобов’язань емітента, тому орієнтуватися цей показник годі було.

У країнах із розвиненою економікою з метою оцінки інвестиційних якостей окремих акцій широко використовується спеціальна рейтингова їх оцінка.

Залишити коментар:

Site Footer