Інвестиційні якості облігацій

Інвестиційні якості облігацій (investment quility of fronds) — інтегральна оцінка окремих видів облігацій з позиції рівня їхньої прибутковості, ризику та ліквідності. Така комплексна оцінка здійснюється за наступними параметрами:

 1. вид облігації відповідно до їх класифікації (див. облігація);
 2. оцінка інвестиційної привабливості регіону (така оцінка проводиться лише за облігаціями внутрішньої місцевої позики). Необхідність у такій оцінці виникає тому, що частина регіонів, які отримують від держави значні обсяги субсидій та субвенцій, може зазнавати серйозних фінансових труднощів при погашенні облігацій. Тому, розглядаючи інвестиційні якості окремих облігацій внутрішніх місцевих позик, слід щонайменше вивчити динаміку сальдо їхніх бюджетів та структуру джерел формування їхньої доходної частини;
 3. оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства-емітента (така оцінка проводиться тільки за облігаціями підприємств). Головним завданням такої оцінки є виявлення кредитного рейтингу підприємства, ступеня його фінансової стійкості та її прогноз на період погашення облігації, а також наявність частково сформованого викупного фонду за короткостроковими зобов’язаннями, що звертаються;
 4. оцінка характеру обігу облігації на фондовому ринку. Основу такої оцінки становить вивчення коефіцієнта співвідношення її ринкової ціни та реальної вартості. Цей показник істотно залежить від ставки відсотка на фінансовому ринку – якщо ставка відсотка зростає, то ціна облігації падає (через фіксовану величину доходу по ній) і навпаки. Крім того, реальна ринкова вартість облігації залежить також від терміну, що залишається до її погашення емітентом (що вищий цей термін, тим більший рівень її ризику і нижча за справжню вартість, що визначає і нижчий рівень ринкової ціни);
 5. оцінка умов емісії облігації Предметом такої оцінки є:
  • мета та умови емісії;
  • періодичність виплати відсотка та її розмір;
  • умови погашення основної суми (принципалу) та інші показники.

  Оцінюючи слід пам’ятати, що найчастіша періодичність виплат може перекрити вигоди інвестора, одержувані від вищого розміру відсотка.

У країнах із розвиненою ринковою економікою з метою оцінки інвестиційних якостей окремих облігацій широко використовується спеціальна рейтингова оцінка.

Залишити коментар:

Site Footer