Інвестиційна привабливість

Інвестиційна привабливість (investment preference) – узагальнююча характеристика переваг та недоліків інвестування окремих напрямків та об’єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих параметрів формується:

  • рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки;
  • рівень інвестиційної привабливості окремих регіонів;
  • рівень інвестиційної привабливості окремих реальних проектів;
  • рівень інвестиційної привабливості окремих фінансових (фондових) інструментів інвестування тощо.

Інвестиційна привабливість — система заходів, що стимулює інвестиції (податкові пільги, прямі дотації тощо.) спрямовану встановлення структури та масштабів інвестицій, напрямів їх використання та джерел отримання у сферах і галузях економіки.

Інвестиційна привабливість – це комплексний показник, що характеризує доцільність інвестування коштів у це підприємство (проект, регіон). Інвестиційна привабливість підприємства залежить від багатьох факторів таких як політична, економічна ситуація в країні, регіоні, досконалість законодавчої та судової влади, рівень корупції в регіоні, економічна ситуація в галузі, кваліфікація персоналу, фінансові показники тощо.

Інвестиційна привабливість – це самостійна економічна
категорія, що характеризується стійкістю фінансового стану підприємства, прибутковістю капіталу, курсом акцій та рівнем виплачуваних
дивідендів.

Інвестиційна привабливість формується також завдяки конкурентоспроможності продукції, клієнтоорієнтованості підприємства, що виражається у найповнішому задоволенні запитів споживачів. Важливе значення посилення інвестиційної привабливості
може мати рівень інноваційної активності в рамках стратегічного
розвитку підприємства.

Завдання щодо реалізації інновацій є провідними у всій системі факторів, що визначають інвестиційну привабливість підприємства. Складовими частинами інноваційного плану є науково-технічні, технологічні та організаційно-управлінські нововведення, що утворюють предметно-змістову складову бізнес-плану та реалізація яких забезпечує підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, якості продукції та її конкурентоспроможності.

Завдяки цій діяльності посилюється інвестиційна привабливість підприємства. Поряд із цим, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів дозволяє підвищити техніко-економічний рівень виробництва та фінансову стійкість підприємства, внаслідок чого мінімізуються ризики інвесторів.

Інвестиційна привабливість — сукупність об’єктивних фінансово-економічних характеристик, значень та показників стану об’єкта на конкретну дату, відповідних вимог кожного типу інвесторів за співвідношенням «ризик-прибутковість» для інвестування у відповідні категорії об’єктів за умови досягнення цілей інвестора протягом певного періоду часу.

Під інвестиційної привабливістю підприємства розуміють економічну категорію, що характеризує ефективність використання майна підприємства, його платоспроможність, фінансову стійкість, здатність до інноваційного розвитку на основі підвищення прибутковості капіталу, техніко-економічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається.

Залишити коментар:

Site Footer