Інтенсивність поновлення основних фондів

Інтенсивність поновлення основних фондів (fixed assets change intensivity) – швидкість, з якою здійснюється процес відтворення основних фондів. Ця інтенсивність характеризується рядом показників, основними з яких є:

а) коефіцієнт вибуття основних фондів. Він характеризує частку вибулих основних фондів у загальній їх сумі та розраховується за формулою:

коефіцієнт вибуття основних фондів

де КВоф – Коефіцієнт вибуття основних фондів;
ОФв — вартість основних фондів у звітному періоді;
ОФн – Вартість основних фондів на початок звітного періоду.

б) коефіцієнт введення в дію нових основних фондів. Він характеризує частку нововведених основних фондів у загальній їх сумі та розраховується за формулою:

коефіцієнт введення в дію нових основних фондів

де КВДоф – Коефіцієнт введення в дію нових основних фондів;
ОФвд — вартість нововведених основних фондів у звітному періоді;
ОФдо – Вартість основних фондів на кінець звітного періоду.

в) коефіцієнт оновлення основних фондів. Він характеризує приріст нових основних фондів у загальній їх сумі та розраховується за формулою:

коефіцієнт оновлення основних фондів

де КОоф – Коефіцієнт оновлення основних фондів;
ОФвд — вартість нововведених основних фондів у звітному періоді;
ОФв — вартість основних фондів у звітному періоді;
ОФдо – Вартість основних фондів на кінець звітного періоду.

г) швидкість оновлення основних фондів. Вона характеризує середній період повного оновлення основних фондів. Розрахунок цього показника здійснюється за такою формулою:

швидкість оновлення основних фондів

де СОоф – Швидкість оновлення основних фондів (у кількості відповідних звітних періодів);
КВДоф – Коефіцієнт введення в дію основних фондів у звітному періоді.

Зазначені показники розраховуються в процесі аналізу за основними фондами в цілому, у тому числі щодо їх активної частини.

Аналогічна система показників можна використовувати й у характеристики інтенсивності оновлення інших видів необоротних активів (нематеріальних активів, довгострокових фінансових вливань).

Залишити коментар:

Site Footer