Інфляційна премія

Інфляційна премія (inflation premium) – додатковий дохід, що виплачується (або передбачений до виплати) інвестору з метою відшкодування його втрат від знецінення грошей у зв’язку з інфляцією. Рівень цього доходу зазвичай дорівнює темпу інфляції. Розрахунок суми інфляційної премії здійснюється за такою формулою:

Пи = Др * Ти

де Пі – Сума інфляційної премії;
Др – Сума реального середньоринкового доходу на вкладений капітал;
Ті – Темп інфляції в аналізованому періоді.

Відповідно загальна сума доходу за конкретною фінансовою операцією в номінальному обчисленні становитиме:

Дф = Др + Пи

де Дф – Номінальна сума доходу на вкладений капітал;
Др – Сума реального доходу на вкладений капітал;
Пі – Сума інфляційної премії.

Інфляційна премія – це частина номінальної ставки відсотка, що відображає очікуваний рівень інфляції. Таким чином, інфляційна премія покликана вберегти кошти, що інвестуються, від знецінення, у той час як реальна сума доходу сприяє реальному примноженню вкладеного капіталу. Наприклад, при очікуваному річному рівні інфляції 5% для того, щоб забезпечити реальну прибутковість 7% річних, вкладення мають бути інвестовані під 12% річних (5% + 7%).

Залежність загального номінального доходу та інфляційної премії з фінансових операцій від темпу інфляції графічно представлена ​​малюнку.

Інфляційна премія
Залежність загального номінального доходу та інфляційної премії від темпу інфляції

Залишити коментар:

Site Footer