Інноваційний ризик

Підприємницький ризик у багатьох випадках пов’язаний з освоєнням нової техніки та технологій, пошуком резервів щодо зниження собівартості продукції та підвищення продуктивності праці. Відмінністю інноваційних проектів є більш високий рівень ризику порівняно з іншими проектами. Проекти, орієнтовані на розробку та впровадження нових продуктів та технологій, завжди мають невизначеність у плані досягнення економічних результатів, тому мають великі ризики.

Інноваційний ризик – це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницької фірмою коштів у виробництво нових товарів та послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку.

Інноваційний ризик пов’язаний із фінансуванням та застосуванням науково-технічних нововведень.

Інноваційний ризик виникає у таких ситуаціях:

  • при впровадженні більш дешевого методу виробництва товару чи послуги порівняно з тими, що вже використовуються. Подібні інвестиції будуть приносити підприємницькій фірмі тимчасовий надприбутк до того часу, поки вона є єдиним власником даної технології. У цій ситуації фірма стикається лише з одним видом ризику – можливою неправильною оцінкою попиту на товар;
  • під час створення нового товару чи послуги на старому обладнанні. У цьому випадку до ризику неправильної оцінки попиту на новий товар чи послугу додається ризик невідповідності якості товару чи послуги у зв’язку з використанням фізично та/або морально застарілого обладнання;
  • при виробництві нового товару чи послуги за допомогою нової техніки та технології. У цій ситуації інноваційний ризик включає:
    • ризик того, що новий товар чи послуга може знайти покупця;
    • ризик невідповідності нового обладнання та технології необхідним вимогам для виробництва нового товару чи послуги;
    • ризик неможливості продажу створеного устаткування, оскільки воно підходить для виробництва іншої продукції, у разі невдачі.

Творці нової техніки та технологій можуть йти повільним та обережним шляхом (часткова модернізація діючих конструкцій та технологій), при якому ризик мінімальний, але й результати, як правило, малоефективні або піти більш важким та ризикованим шляхом, орієнтуючись на сучасні досягнення в галузі науково- технічний прогрес. Цей шлях є більш важким і ризикованим, але й веде до створення принципово нових технологій, техніки останнього покоління, яка має суттєві конкурентні переваги.

Таким чином, інноваційний ризик можна охарактеризувати як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницької фірмою коштів у виробництво нових товарів та послуг, у розробку нової техніки та технологій, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку, а також при вкладенні коштів у розробку управлінських інновацій, які не принесуть очікуваного ефекту.

Найчастіше при реалізації інвестиційних проектів інноваційний ризик пов’язаний із цілою низкою ризиків (див. рисунок).

Інноваційний ризик
Інноваційний ризик

Рівень інноваційних ризиків є досить високим. Можливість втрат і невдач у цій сфері набагато вища, ніж у всіх інших. Досить сказати, що в середньому лише чотири з десяти інноваційних проектів закінчуються успішно, решта шість, за даними статистики, свідомо приречені на невдачу. Саме тому венчурні компанії (фірми, що займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів) під час планування своєї фінансово-господарської діяльності використовують найвищі ставки рентабельності. Водночас держава з метою стимулювання інноваційних технологій може надавати венчурним компаніям податкові пільги або надати фінансову допомогу в частині проектів, які мають для держави стратегічне значення.

Залишити коментар:

Site Footer