Виробничий ризик

Виробничий ризик пов’язаний із виробництвом продукції, товарів та послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, у процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, зростання собівартості, збільшення втрат робочого дня, використання нових методів виробництва.

Виробничі ризики – це ризики, характерні для виробничої діяльності та пов’язані зі збитками від зупинки виробництва з різних причин, а також з неадекватним використанням техніки та технології, основних та оборотних фондів, виробничих ресурсів та робочого часу.

Основними причинами виробничого ризику є:

  1. зниження запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції внаслідок зниження продуктивності праці, простою обладнання, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного відсотка браку виробленої продукції;
  2. зниження цін, якими планувалося реалізовувати продукцію чи послугу, у зв’язку з її недостатнім якістю, несприятливим зміною ринкової кон’юнктури, падінням попиту;
  3. збільшення витрати матеріальних витрат у результаті перевитрати матеріалів, сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат, торгових витрат, накладних та інших побічних витрат;
  4. зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої чисельності або за рахунок виплат вищого запланованого рівня заробітної плати окремим співробітникам;
  5. збільшення податкових платежів та інших відрахувань внаслідок зміни ставок оподаткування у несприятливу для компанії сторону та їх відрахувань у процесі діяльності;
  6. низька дисципліна постачання ресурсів та комплектуючих, перебої з паливом та електроенергією;
  7. фізичний та моральний знос обладнання.

Залишити коментар:

Site Footer