Індекс ділової активності

Індекс ділової активності (business index) – індекс, що характеризує стан економіки або її окремих галузей у тій чи іншій країні, а також кон’юнктуру інвестиційного ринку у певні періоди та моменти часу.

Індекс ділової активності використовується в фундаментальному аналізі кон’юнктури ринку, макроекономічному аналізі та прогнозуванні та в інших аналітичних цілях. Різні індекси ділової активності будуються, загалом, двома способами:

  1. на основі статистичних даних (наприклад, зіставлення обсягу ВВП за два послідовні місяці);
  2. на основі опитування фахівців, що дають свої суб’єктивні оцінки стану тієї чи іншої галузі економіки (наприклад, краще, стабільно чи гірше, на їхню думку, розкуповуються ті чи інші види товарів) з наступною статистичною обробкою отриманих оцінок та виведенням підсумкового показника.

Індекси ділової активності регулярно публікуються у пресі та впливають прийняття рішень учасниками ринку. Наприклад, американський індекс ISM публікується щомісяця в перший робочий день місяця. Індекс відбиває дослідження приблизно 300 промислових підприємств і характеризує стан ділового клімату. Показник вище 50% говорить про пожвавлення ділової активності, нижче 50% про погіршення економічної ситуації.

Індекс ділової активності – спеціальний числовий показник, що використовується в економіці, що служить для відображення стану певної галузі, стану економіки, оцінки кон’юнктури. Залежно від галузі економіки застосовуються різні індекси. Поняття індексу ділової активності безпосередньо з концепцією економічних циклів у економічній теорії. Відповідно до економічної теорії економіка розвивається нерівномірно, економічне зростання відбувається циклічно. Для оцінки стану економіки застосовуються індекси ділової активності. Особливого значення індекси ділової активності мають у макроекономіці, і навіть для учасників ринку цінних паперів.

Професійні учасники ринку цінних паперів використовують фундаментальний аналіз для оцінки тенденцій на фондовій біржі та на ринку цінних паперів. Фундаментальний аналіз виходить з причини того, що світова економіка, макроекономічні тенденції впливають на котирування акцій конкретних компаній, а також на інші інструменти ринку цінних паперів. У фундаментальному аналізі використовуються індекси ділової активності, що історично склалися.

Індекс ділової активності – це найважливіший випереджальний макроекономічний показник, що характеризує стан економіки у виробничому секторі та сфері обслуговування. Цей індикатор розраховується та публікується різними статистичними агентствами, фінансовими інститутами та виробничо-економічними асоціаціями на підставі результатів опитувань менеджерів виробничих компаній та підприємств, а також менеджерів із закупівель у сфері надання послуг. Цей індикатор дозволяє досліджувати та прогнозувати динаміку економічних тенденцій, критичних та поворотних точок ділового циклу.

Одним із авторитетних інститутів, який публікує індекси, є Інститут менеджменту постачання (ISM) США. ISM було створено 1915 р., є асоціацією менеджерів із постачання, до нього входять понад 40 тис. професійних менеджерів у різних галузях економіки. Менеджери відповідають на запитання, порівнюючи показник із показником попереднього місяця, та відповідають: «краще», «так само» або «гірше». Далі дані обробляються за алгоритмом, що дає величину індексу від 0 до 100 %. Для розрахунку індексу ISM використовують такі дані: замовлення, продукція, зайнятість, матеріально-виробничі запаси, ціни на експорт та імпорт. Індекс ISM поділяється на індекс у обробній промисловості та індекс у сфері послуг. Є десять субіндексів, які публікує ISM.

Індекс ISM публікується щомісяця першого робочого дня місяця. Індекс відбиває дослідження приблизно 300 промислових підприємств і характеризує стан ділового клімату. Показник вище 50% говорить про пожвавлення ділової активності, нижче за 50% говорить про погіршення економічної ситуації.

ISM огляд в обробній промисловості про стан бізнесу США базується на даних, зібраних від щомісячних відповідей на питання, які задаються керівникам закупівель та постачання у більш ніж 400 промислових компаніях у 20 секторах обробної промисловості США. Використовується галузева класифікація та внесок кожного сектора та галузі у ВНП.

Індекс ділового клімату в Японії – TANKAN – щокварталу публікується банком Японії. Індекс відбиває стан великої промисловості, у Японії. Включає дані: замовлення, продукція, зайнятість, матеріально-виробничі запаси, ціни на експорт та імпорт.

Цей індекс використовується для прогнозування обсягу промислового виробництва, індексу цін виробників, обсягу замовлень промпідприємств, рівня зайнятості, а також для розрахунку випереджаючих економічних індикаторів.

Для оцінки використовується огляд понад 8000 компаній, фірм та інститутів за параметрами:

  1. умови ведення бізнесу;
  2. виробництво та збут;
  3. попит та пропозиція, рівень цін;
  4. доходи;
  5. прямі інвестиції;
  6. зайнятість;
  7. податкові умови

Залишити коментар:

Site Footer