Індекс прибутковості

Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) – один із основних параметрів, що дозволяє оцінити перспективи інвестиційного проекту (бізнес-плану) щодо майбутньої прибутковості. Індекс прибутковості по праву вважається одним із головних та точних критеріїв при виборі та порівнянні інвестиційних проектів.

Основні синоніми індексу прибутковості, які мають аналогічну економічну суть – індекс рентабельності чи індекс прибутковості.

У розрахунку індексу бере участь два основні параметри – дисконтований прибуток та загальна величина інвестиційних вливань.

Залежно від видів витрат індекс прибутковості може бути двох видів:

  1. індекс прибутковості дисконтованих витрат Розрахунок цієї величини простий – вона визначається як відношення підсумованих величин дисконтованих приток капіталу та сумарної величини зворотного показника (дисконтованого відтоку капіталу);
  2. індекс прибутковості витрат є відношення наступних величин – загальної суми фінансових вливань до сумарного обсягу відтоку коштів.

Розрахунок індексу прибутковості може здійснюватися щодо різних грошових потоків – дисконтованих чи недисконтованих. У ньому повинні враховуватись всі інвестиції за конкретний проміжок часу (для якого проводиться розрахунок). Важливий фактор – облік інвестицій, вироблених з метою покриття фондів, що вибувають, ще до відкриття компанії.

Розрахунок індексу прибутковості проводиться за такою формулою:

Індекс прибутковості

PI – Це розрахунковий індекс прибутковості майбутнього проекту;
NPV – чистий дисконтований прибуток від майбутніх вкладень;
n – період, що відводиться для реалізації намічених планів (може виражатися у місяцях чи роках);
CF – Потік готівки;
r – ставка дисконтування;
IC – Початкові кошти, які були інвестовані для старту проекту.

Залишити коментар:

Site Footer