Європейська система центральних банків

Європейська система центральних банків ЄСЦБ (European System of Central Banks) – створення ЄСЦБ було передбачено Маастрихтським договором про заснування Європейського Співтовариства. Складається з Європейського Центрального банку, ЄЦБ (European Central Bank, ECB) та центральних банків усіх держав-членів Європейського Союзу.

Європейська система центральних банків почала діяти з січня 1999 р. – на 3-му етапі початку єдиної європейської валюті.

Основна мета – підтримка стабільності цін, сприяння проведенню спільної економічної політики ЄС.

Основні завдання:

  • вироблення та здійснення грошово-кредитної та валютної політики ЄС;
  • проведення міжнародних валютних операцій;
  • зберігання та управління офіційними резервами іноземної валюти держав-членів;
  • сприяння нормальному функціонуванню платіжних систем.

За державами-членами залишається право зберігати, керувати своїми робочими резервами в іноземній валюті. Європейська система центральних банків має сприяти безперешкодному здійсненню відповідними компетентними органами нагляду за діяльністю кредитних установ та стабільністю фінансової системи.

ЄЦБ, центральні банки держав-членів, члени їхніх керівних органів незалежні – вони не повинні вимагати чи отримувати вказівки від установ ЄС, а також від урядів держав-членів або від будь-якого іншого органу.

Керівництво ЄСЦБ здійснюють керівні органи ЄЦБ – Рада керуючих та Виконавча дирекція. Рада керівників складається з Виконавчої дирекції та керівників центральних банків держав-членів зони євро. Членами Виконавчої дирекції (Президент, віце-президент, 4 члени) можуть лише громадяни держав-членів (призначаються на 8 років без права продовження). До функції Виконавчої дирекції входить формулювання грошово-кредитної та валютної політики відповідно до основних напрямів та рішень, затверджених Радою керуючих, а також підготовка необхідних вказівок центральним банкам держав-членів зони євро (так звана Eurosystem – «євросистема»).

Європейська система центральних банків, Європейський центральний банк та центральні банки держав-членів можуть працювати на різних фінансових ринках, проводячи прямі (спот та форвардні) операції із зобов’язаннями та іншими цінними паперами у будь-яких валютах та операції з дорогоцінними металами; надавати кредити при відповідному забезпеченні (регулювання з метою створення та забезпечення нормального функціонування ефективної системи клірингу та платежів усередині ЄС та з іншими державами здійснює ЄЦБ).

Фінансовий рік ЄЦБ та центральних банків держав-членів ЄЦБ збігається з календарним. Річна звітність ЄЦБ після затвердження Радою управляючих підлягає опублікуванню. Об’єднаний балансовий звіт повинен включати активи та пасиви центральних банків-членів ЄСЦБ (правила стандартизації бухгалтерського обліку та звітності щодо їх операцій встановлюються Радою керуючих).

Передплатниками та власниками капіталу ЄЦБ можуть бути лише центральні банки зони євро, їх квоти (ваги) визначаються з частки населення країни у населення ЄС та її частки у ВВП. Частина чистого прибутку (не більше 20%) ЄЦБ перераховується до загального резервного фонду, залишок розподіляється між членами ЄЦБ пропорційно сплаченим ними внескам у капітал.

Залишити коментар:

Site Footer