Джерела сплати податків

Джерела сплати податків (tax pay sources) — фінансові джерела, з допомогою яких забезпечуються виплати нарахованих податкових платежів.

З економічної точки зору, джерелом сплати податку може бути дохід або капітал, проте краще, щоб сплата податку відбувалася за рахунок доходу. Якщо податок постійно виплачуватись за рахунок капіталу, то зрештою капітал вичерпається, зникне можливість сплатити податок взагалі, тому податок потрібно сплачувати з доходів. Тільки екстраординарних ситуаціях, коли виникає загроза існуванню виробничої бази як такої, сплата податку з допомогою капіталу обгрунтована. Наприклад, за умов стихійного лиха чи війни з метою збереження частини майна, що приносить дохід, може бути продано частину цього майна. В іншому випадку втрата може загрожувати всьому капіталу, а отже, і можливості отримання доходів у майбутньому.

У деяких випадках джерело сплати податку може збігатися з об’єктом оподаткування (дохід при розрахунку податку на прибуток), але в більшості випадків – це два різні поняття. Джерелом сплати основної маси податків є доходи платника. Причому якщо для фізичних осіб можна справді говорити про доходи, куди увійдуть заробітна плата, пенсії, доходи від підприємницької діяльності тощо, то для юридичних в основному йдеться про чистий доход.

Основними джерелами сплати податків відповідно до чинного законодавства є:

  1. дохід підприємства, що забезпечує виплату податкових платежів, що входять у ціну продукції (податку на додану вартість; акцизного збору; митного збору та мит);
  2. поточні витрати підприємства (витрати виробництва та обігу), на які відносяться окремі податкові платежі (внески до фонду соціального страхування, до пенсійного фонду, фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, фонд зайнятості населення; відрахування на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг; ряд місцевих податків та зборів);
  3. прибуток підприємства (податок на прибуток, низку інших податкових платежів).

Залишити коментар:

Site Footer