Додатковий капітал

Додатковий капітал (added capital) – поповнення вартості майна, вкладеного власниками (засновниками) реалізації діяльності організації, до його відображення у статутному (складеному) капіталі. Додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, кошти асигнувань з бюджету, спрямовані на поповнення оборотних активів, а також інші надходження у власний капітал підприємства (наприклад, безоплатно передані основні фонди).

Формування додаткового капіталу може бути пов’язане з:

  • придбанням акціонерами акцій акціонерного товариства понад номінальну вартість (емісійний дохід);
  • зміною ринкової вартості вкладеного майна (переоцінка основних засобів (фондів));
  • отриманням майна безоплатно на виробничі цілі від сторонніх організацій чи приватних осіб;
  • позитивною курсовою різницею, пов’язаною з розрахунками з засновниками за вкладами, у тому числі вкладами до статутного (складеного) капіталу організації, вираженим в іноземній валюті; позитивною різницею, що виникає в результаті перерахунку вираженої в іноземній валюті вартості активів та зобов’язань організації;
  • збільшенням вкладів в акції (частки, паї) акціонерних товариств та іншими джерелами.

Додатковий капітал належить до власних коштів підприємства.

Формування додаткового капіталу протягом облікового (звітного) року розглядається на річному зборі власників (установчого органу), на якому можуть прийматися рішення про приєднання додаткового капіталу до статутного (складеного) капіталу та пропорційне збільшення частки кожного із засновників (учасників) з одночасною перереєстрацією установчих документів .

Залишити коментар:

Site Footer