Джерела фінансування капітальних вкладень

Джерела фінансування капітальних вкладень — грошові кошти, акумульовані у цільових фондах, на рахунках підприємств і які на капітальні вкладення: під час будівництва об’єктів – на оплату проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних робіт, придбання оборудования; при покупці об’єктів – на оплату їхньої ціни.

На фінансування капіталовкладень спрямовуються позабюджетні та бюджетні кошти. Позабюджетні джерела:

 • власні фінансові ресурси та внутрішньогосподарські резерви інвестора – прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу основних фондів;
 • грошові накопичення громадян та юридичних осіб;
 • кошти, що виплачуються органами страхування як відшкодування втрат від аварій, стихійних лих та інших.;
 • залучені інвестором кошти – гроші, отримані від продажу акцій, емітованих акціонерним товариством;
 • пайові та інші внески працівників організації, громадян, інших організацій;
 • кошти, передані інвестору іншими організаціями, громадянами у порядку пайової участі;
 • позикові кошти – цільові кредити, видані на фінансування капітальних вкладень, і позикові кошти інших організацій, гроші, отримані від продажу облігацій, емітованих акціонерним товариством-інвестором;
 • гроші, отримані від продажу облігацій цільових муніципальних позик (житлових, дорожніх, телефонних, газових тощо), житлових сертифікатів та ін;
 • кошти позабюджетних фондів;
 • іноземні інвестиції в основний капітал

Фінансування капітальних вкладень може здійснюватися за рахунок одного, і кількох джерел.

Амортизаційні відрахування – цільове джерело фінансування капітальних вкладень підприємств, призначене заміни фізично і морально застарілих елементів основних фондів. У підприємств, застосовують прискорену амортизацію, виявляється велика сума амортизаційних відрахувань розрахунку одну грошову одиницю основних фондів, тобто. виникають додаткові кошти заміни морально застарілого устаткування. У розвинених країнах амортизаційні відрахування на великих підприємствах становлять 60-70% від усіх джерел фінансування капітальних вкладень.

Підприємство може спрямовувати на фінансування капітальних вкладень прибуток, що залишився у його розпорядженні після сплати податків, погашення кредиту та сплати відсотків за ним шляхом формування спеціальних фондів (фонд накопичення, фонд капітальних вкладень).

Частка прибутку, що спрямовується на фінансування капітальних вкладень, залежить від:

 • фінансового становища підприємства;
 • виробничої та інвестиційної стратегії;
 • дивідендної політики;
 • рентабельності основних фондів підприємства

До бюджетних джерел відносяться кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, спрямовані на фінансування капітальних вкладень. За рахунок бюджетних джерел капіталовкладень здійснюються: розвиток міжгалузевих та міжрегіональних виробництв; будівництво нових підприємств та вирішення інших особливо важливих завдань відповідно до переліку підприємств та об’єктів, включених до програми економічного та соціального розвитку країни. Державні централізовані капітальні вкладення (інвестиції), створені задля створення та відтворення основних фондів і фінансовані з бюджету, може бути надані інвесторам на безповоротній і поворотній основі.

Залишити коментар:

Site Footer