Диференційовані платежі за кредитом

Диференційовані платежі за кредитом – Один із видів погашення кредиту. При розрахунку диференційованого платежу загальна сума основного боргу поділяється на рівні пропорційно терміну кредитування. Щомісяця протягом усього терміну погашення кредиту позичальник виплачує банку частину основного боргу плюс нараховані його залишок відсотки.

Таким чином, сума щомісячного диференційованого платежу по кредиту включає фіксовану частину (початкова сума кредиту поділена на кількість місяців кредитування, тобто періодів виплат) і змінну частину (сума нарахованих відсотків, виходячи з розміру процентної ставки за кредитом та залишку позичкової заборгованості за кредитним договором).

Основний борг із місяця на місяць зменшується. Тому при диференційованих платежах основні витрати позичальник несе на початку кредитування, розміри щомісячних платежів у період найбільші. Але поступово із зменшенням залишку позикової заборгованості зменшується і сума нарахованих відсотків за кредитом. Виплати за кредитом значно скорочуються і стають не такими обтяжливими для позичальника.

При розрахунку кредиту диференційованими платежами сума переплати за відсотками буде нижчою, ніж при ануїтетних платежах.

Залишити коментар:

Site Footer