Довгострокові фінансові вкладення

Довгострокові фінансові вкладення (long-term financial investment) – інвестиції підприємства у різні фінансові інструменти на період більше одного року. Основними формами довгострокових фінансових вливань є:

  • вкладення у довгострокові фондові інструменти (акції, облігації тощо);
  • вкладення у довгострокові фінансові інструменти (депозитні вклади у банках тощо);
  • вкладення у статутні фонди спільних підприємств;
  • довгострокові позики, видані іншим підприємствам.

Довгострокові фінансові вкладення входять до складу необоротних (довгострокових) активів підприємства.

Активи організації, які мають матеріально-речову форму, такі як кошти, матеріально-виробничі запаси, і навіть нематеріальні активи — є фінансовими вкладеннями.

Фінансові вкладення, якими визначається їх поточна ринкова вартість, відбиваються у балансі організації з поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Початковою вартістю фінансових вкладень, внесених рахунок вкладу статутний капітал організації, визнається їх грошова оцінка, погоджена з засновником.

У бухгалтерському обліку довгострокові фінансові вкладення відбиваються окремому рахунку. «Довгострокові фінансові вкладення» — рахунок бухгалтерського обліку, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових вкладень (інвестицій) у цінні папери інших підприємств, процентні облігації державних та місцевих позик, статутні фонди інших підприємств, створених на території країни, капітал підприємств за кордоном і т.п., а також наданих підприємством іншим підприємствам позик. До цього рахунку можуть бути відкриті субрахунки: «Паї та акції», «Облігації», «Надані позики» та ін.

Довгострокові фінансові вкладення, здійснені підприємством, відображаються по дебету рахунки «Довгострокові фінансові вкладення» та кредиту рахунків, у яких враховуються цінності, передані рахунок цих вкладень. Погашення (викуп) та продаж цінних паперів, що враховуються на рахунку «Довгострокові фінансові вкладення», відображаються за дебетом рахунку «Реалізація інших активів» та кредитом рахунку «Довгострокові фінансові вкладення». Надані позики відображаються за дебетом рахунку «Довгострокові фінансові вкладення» у кореспонденції з рахунком «Розрахунковий рахунок» або іншими відповідними рахунками. Повернення позики відображається за дебетом рахунку «Розрахунковий рахунок» або іншими відповідними рахунками та кредитом рахунку «Довгострокові фінансові вкладення».

Залишити коментар:

Site Footer