Довгострокові фінансові зобов’язання

Довгострокові фінансові зобов’язання (longterm liabilities) — всі види позикових фінансових засобів, що використовуються підприємством, з терміном погашення основної суми боргу понад один рік (довгострокові банківські кредити; довгострокові позички небанківських установ; емітовані довгострокові облігації або векселі підприємства, відкладені податкові зобов’язання, довгострокові зобов’язання з оренди ( т.п.).

Оцінюючи фінансове становище організації, має довгострокові запозичення, не можна сказати, що його наявність є негативним. Крім того, довгострокові зобов’язання можуть бути прирівняні до власних коштів. Також з огляду на інфляційні процеси, можна вважати, що наявність довгострокових зобов’язань є вигідним фактором для організації, тому що їх реальна вартість у момент одержання істотно відрізняється від вартості у момент оплати. Оцінюючи фінансового становища підприємства довгострокові зобов’язання прийнято розділяти на дві групи:

  • частина довгострокової кредиторської заборгованості, яка буде погашена більш ніж за 12 місяців після звітної дати;
  • частина довгострокової кредиторської заборгованості, що буде погашена до закінчення найближчих 12 місяців після звітної дати.

Залишити коментар:

Site Footer