Боргові цінні папери

Боргові цінні папери – всі види цінних паперів, що дають право їх власнику на повернення до певного терміну суми, переданої їм у борг, та фіксованого доходу. Боргові цінні папери: облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, комерційні папери, банківські депозитні сертифікати та інші боргові розписки.

Умовно до боргових цінних паперів відносять і привілейовані акції, за якими встановлено тверді зобов’язання щодо доходу (дивіденду), що виплачується, але термін обігу (погашення) яких не обмежений.

Боргові цінні папери може бути безвідсотковими (наприклад, дисконтна облігація) — у разі їх доходом виступає сума дисконту.

Боргові цінні папери може бути емітовані державою, місцевими органами влади, міжнародними організаціями, фінансово-кредитними установами, комерційними підприємствами. Боргові цінні папери може бути забезпечені заставою (наприклад, нерухомістю), або забезпечені будь-яким заставою. Договір позики може також містити додаткові умови.

Для боргових цінних паперів зазвичай зазначаються такі відомості:

  • Дата погашення боргових цінних паперів – це дата, коли емітент боргових цінних паперів зобов’язується повністю погасити цінні папери. Найчастіше боргові цінні папери погашаються за їхньою номінальною вартістю. Є окремі цінних паперів, термін погашення яких визначено — вони називаються безстроковими цінними паперами (від англійського слова — perpetual);
  • відсоткова чи купонна ставка боргових цінних паперів – це річна дохідна ставка боргових цінних паперів, яку їх емітент зобов’язується виплачувати власнику цінних паперів терміни, зазначені у проспекті. Зазвичай купонна ставка виплачується раз на квартал, півріччя чи рік. Є також боргові цінні папери, які купонна ставка не платиться. Такі цінні папери можна придбати за ціною, нижчою від їх номінальної вартості, а в день погашення отримати повну номінальну вартість таких цінних паперів. Ці цінні папери зазвичай є короткостроковими (із терміном погашення до 1 року). Є два види купонних ставок – змінна та фіксована. Змінна купонна ставка змінюється згідно з алгоритмом, описаним у проспекті. Найчастіше змінна купонна ставка змінюється залежно від різних індексів фінансових ринків, наприклад EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate). Фіксована ставка залишається постійною протягом усього терміну дії цінного папера;
  • емітенти боргових цінних паперів – ними можуть бути державні центральні та муніципальні уряди, фінансові установи, підприємства та інші учасники фінансових ринків;
  • кредитний рейтинг боргових цінних паперів Як правило, для боргових цінних паперів та їх емітентів визначається кредитний рейтинг, що відображає здатність емітента цінних паперів (позичальника) розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. Кредитний рейтинг визначають рейтингові агенції, серед яких найвпливовішими є: S&P, Fitch, Moody’s.

Переваги боргових цінних паперів:

  • приваблива альтернатива банківським депозитам;
  • можливість їх продати до терміну погашення;
  • під час продажу зберігаються (не втрачаються) накопичені відсотки, і навіть не нараховуються штрафні санкції;
  • на відміну з інших інвестиційних товарів, широкий вибір різних поєднань – доходність/валюта/ризик/термін вкладення;
  • можливість придбати цінні папери різних підприємств із різних секторів економіки, що працюють у різних країнах тощо, тобто. можливість диверсифікації вкладень.

Залишити коментар:

Site Footer