Д-метрична модель

Д-метрична модель (D-Model) – модель бінарно-децимальних триплетів (1 – 2 – 5, 10 – 20 – 50), яка використовується для розрахунку номінального ряду банкнот та монет. Відповідно до цієї моделі розрахунок необхідних номіналів банкнот та монет здійснюється на основі показника середньої одноденної заробітної плати (D) у країні за формулами:

D/1000, D/500, D/200, D/100, D/50, D/20, D/10, D/5, D, 2D, 5D, 10D ...

Перевага використання Д-метричної моделі полягає у можливості визначення орієнтовних термінів введення в обіг грошових знаків вищих номіналів та вилучення з обігу нижчих номіналів з метою відображення купівельної спроможності національної грошової одиниці внаслідок зміни рівня економічного розвитку, оскільки показник середньомісячної заробітної плати підлягає чіткому прогнозуванню. Разом про те, для формування номінального низки банкнот і монет Д-метричну модель слід як допоміжний інструмент.

(Див. Грошовий обіг, Готівка, Стратегічний запас готівки).

Залишити коментар:

Site Footer