Геп

Геп (Gap) – різниця між активами та зобов’язаннями банку з відповідними термінами. Наприклад, позитивна різниця (positive gap) виникає у разі, коли сума короткострокових активів перевищує суму короткострокових зобов’язань. Негативна різниця (negative gap) виникає у разі, коли сума короткострокових зобов’язань перевищує суму короткострокових активів.

GAP-аналіз є одним із найпоширеніших способів вимірювання відсоткового ризику. Геп (розрив) — це різниця між сумою довгих і сумою коротких позицій щодо фінансових інструментів, чутливих до зміни процентних ставок, визначених для кожного часового інтервалу. Геп може бути розрахований також і в відносному вираженні: як відношення суми активів, розрахованої в кожному тимчасовому інтервалі наростаючим підсумком, до суми зобов’язань, також розрахованої в кожному часовому інтервалі наростаючим результатом.

Величина гепа (може бути як позитивною, і негативною) дозволяє провести аналіз можливого зміни чистого відсоткового доходу кредитної організації внаслідок коливань відсоткові ставки. Цей вплив розраховується як добуток абсолютної величини гепа на передбачувану зміну відсоткових ставок. Чим більша величина гепа, тим більшою мірою кредитна організація схильна до ризику втрат від зміни відсоткових ставок. При позитивному гепу (активи, чутливі до зміни відсоткових ставок (довга позиція), перевищують зобов’язання, чутливі до зміни відсоткових ставок (коротка позиція)) чистий відсотковий дохід збільшуватиметься при збільшенні відсоткових ставок і зменшуватиметься при зниженні відсоткових ставок. При негативному гепу (активи, чутливі до зміни відсоткових ставок, менше зобов’язань, чутливих до зміни відсоткових ставок) чистий процентний дохід збільшуватиметься при падінні відсоткових ставок і зменшуватиметься — при збільшенні відсоткових ставок.

У межах геп-аналізу розраховується також величина сукупного (за певний період) гепа. Сукупний геп, зазвичай, розраховується не більше одного року. У світовій практиці вважається, що рівень відсоткового ризику не загрожує фінансової стійкості кредитної організації, якщо відносна величина сукупного гепа (коефіцієнт розриву) станом на кінець року коливається не більше 0,9-1,1.

Насправді термін «геп» іноді використовують для характеристики різниці («розриву») між певними показниками, співвідношення яких характеризується певної пропорційністю, збалансованістю. Наприклад, співвідношення між темпами приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Геп у технічному аналізі потоку котирувань – ситуація суттєвої різниці між ціною закриття попереднього таймфрейму (елемента графіка) та ціною відкриття наступного. Візуально на графіку ціни виникає розрив.

gap

У біржовий практиці на фондовому та товарному ринках термін «геп» найчастіше передбачає, що ціна закриття попередньої торгової сесії не співпадає з ціною відкриття наступного торгового дня (розрив на графіку з денним таймфреймом).

Геп — зниження ціни товару на біржі, при якому мінімальна ціна попереднього біржового дня виявляється вищою за максимальну ціну поточного дня, або підвищення ціни товару, при якому максимальна ціна попереднього дня виявляється нижчою за мінімальну ціну поточного дня.

Іноді гепом також називають істотну різницю між сусідніми котируваннями. Зазвичай це обумовлено несподіваними новинами, коли різниця між котируваннями може бути в 5 і більше разів більшою за звичайну. На графіці такий геп який завжди відображається як розриву, може сформувати подовжений елемент.

Геп візуально фіксується на видах графіків, в яких відображаються одночасно і ціна відкриття та ціна закриття таймфрейму. Зазвичай це графіки у вигляді японських свічок чи барів. На графіках в іншій формі — ламаною лінії, хрестиків-нуліків, ренко, кагі — гепи не відображаються.

Залишити коментар:

Site Footer