Баланс фінансування активів

Баланс фінансування активів (balance of financing) — це фінансовий документ, у якому відбивається потреба у прирості окремих видів активів у планованому періоді та структура джерел фінансування цього приросту у межах окремих їх груп.

Цей документ деталізує план формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Орієнтовна форма балансу фінансування приросту активів наведена в таблиці

баланс фінансування активів
Орієнтовна форма балансу фінансування приросту активів підприємства

Потреба в прирості активів може бути обумовлена ​​необхідністю збільшення виробничих потужностей у зв’язку з попитом, що збільшується, на продукцію, що випускається підприємством. Для цього складається баланс фінансування активів, де у лівій частині відображається потреба у прирості необоротних та оборотних активів (наприклад, витрати на нову будівлю цеху, обладнання, сировину та матеріали), а у правій — джерела фінансування збільшення активів.

Баланс фінансування активів є важливим інструментом фінансового управління, т.к. дозволяє не тільки визначити потребу в прирості активів, а й підібрати оптимальні варіанти їх забезпечення – за рахунок власного капіталу (капіталізація прибутку, додаткові внески засновників або додаткова емісія акцій) та/або за рахунок позикових коштів (залучення банківських кредитів, випуск облігацій, векселів, формування кредиторської заборгованості тощо).

При необхідності до балансу фінансування активів вносяться відповідні корективи. Наприклад, таке відбувається у випадку, якщо компанії не вдалося залучити запланований обсяг ресурсів. Тоді визначаються найбільш пріоритетні статті збільшення активів, а «зайві» відсікаються з метою досягнення балансу.

Залишити коментар:

Site Footer