Балансовий план

Балансовий план (balance plan) – це один з основних видів поточного фінансового плану підприємства, що відображає прогноз складу його активів та структури фінансових засобів, що використовуються. p align=”justify”> Метою розробки балансового плану є визначення можливості приросту окремих активів із забезпеченням їх внутрішньої збалансованості, а також формування оптимальної структури капіталу, що забезпечує високу фінансову стійкість підприємства в майбутньому періоді.

У процесі планування структури активів оптимізується співвідношення оборотних і необоротних активів, а складі оборотних активів — окремих їх груп за рівнем ліквідності. При плануванні структури капіталу оптимізується співвідношення власних та позикових фінансових засобів, а у складі позикового капіталу — коштів, що залучаються на коротко- та довгостроковій основі (ця оптимізація здійснюється з урахуванням обраної підприємством політики фінансування його активів).

При розробці балансового плану використовується укрупнена схема статей балансу підприємства, що відображає вимоги його побудови стосовно специфіки конкретної організаційно-правової форми діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства тощо).

Орієнтовна форма балансового плану підприємства наведена нижче.

Балансовий план
Орієнтовна форма балансового плану підприємства

Балансовий план підбиває підсумок фінансової та економічної діяльності підприємства та є перевіркою прогнозу прибутків (збитків) та руху грошових коштів.

Для побудови балансового плану використовується така інформація:

  • звітний (очікуваний) баланс підприємства початку планового періоду;
  • результати фінансового аналізу діяльності підприємства у ретроспективі;
  • план доходів та витрат підприємства на запланований період;
  • баланс оборотних засобів на запланований період;
  • план інвестиційної діяльності підприємства;
  • касовий план;
  • план використання позикових ресурсів.

Залишити коментар:

Site Footer