Аваль

аваль

Аваль (Aval; Surety for a Bill, Surety for a Commercial Paper) – це одностороння угода, згідно з якою третя стосовно боржника особа (валіст) бере на себе зобов’язання нести спільну з боржником відповідальність за векселем або чеком на тих же умовах і в тому ж обсязі, як і боржник. Предмет такої угоди – просте, нічим не обумовлене зобов’язання здійснити платіж за векселем або чеком у разі ексцесу (дисгонорації) обігу векселя. Фактом, що дає право векселедержателю пред’явити вимогу до аваліста, є протест векселя або посвідчення факту несплати чека, що дозволяє говорити про регресний характер відповідальності, що накладається авалем. В силу авалю третя особа або одна з осіб, яка підписала вексель, має забезпечити платіж за векселем.

Аваль є формою поруки, зробленого третьою особою у вигляді особливого гарантійного запису або акта, згідно з яким третя особа, яка не є ні платником, ні векселедержателем, ні індосантом, бере на себе відповідальність за виконання зобов’язань будь-якої з зобов’язаних за векселем сторін (акцептантом) , векселедавцем, індосантом) повністю або частково сплатити вексель у встановлений термін.

Аваль оформляється гарантованим написом аваліста на лицьовій стороні векселя або на додатковому аркуші (аллонже) за підписом поручителя та словами «аваль» або «вважати авалем». Аваль може бути здійснений за допомогою видачі окремого документа. Відмінність між цими формами авалю у тому, що у разі написи на векселі поручитель (валіст) несе таку ж відповідальність, як і той, кого він гарантує, перед усіма пред’явниками векселя. Поручитель, який оформив аваль у вигляді окремого документа, відповідає тільки перед тим, кому цей документ виданий. Зазвичай в алі вказується, кого він наданий. Якщо такої позначки немає, то вважають, що аваль надано за векселедавця.

Для авалю достатньо лише одного підпису, поставленого валістом на лицьовій стороні векселі. Аваліст несе таку саму відповідальність, як і той, за кого він дав аваль, тобто на тих же умовах і в тому ж обсязі. Це означає, що аліст основного боржника відповідає навіть за відсутності протесту в тому ж обсязі і в ті ж терміни, що й особа, за яку він дав аваль. Його зобов’язання є дійсним навіть тоді, коли зобов’язання, яке він гарантував, виявиться недійсним на будь-якій підставі, крім дефекту форми. Аваліст, який сплатив вексель, має право вимагати відшкодування платежу з тієї особи, за яку він видав аваль, а також з осіб, відповідальних перед останнім. Аваль накладає відповідальність у вигляді вексельної суми та обумовлених у векселі відсотків у ній. Тому аваль слід розглядати не як просте порука, яка має акцесорний характер, а як форму банківської гарантії.

Розрізняють такі види авалей: повний, частковий, умовний та безумовний (банківський). Аваль дозволяє підвищити надійність виданого векселі. Прийнято вважати, що що більше на комерційному векселі підписів, які гарантують його оплату, то вище його цінність як ліквідного активу. Векселі з авалем першокласних банків використовують у міжнародних розрахунках.

(Див. Авіста, Акцепт, Банківський вексель, Індосамент).

Залишити коментар:

Site Footer