Андеррайтінг

Андеррайтінг (Underwriting) — це послуги, що надаються андеррайтером щодо відкритого (публічного) розміщення (підписка, продаж) емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

У ролі андеррайтера виступає професійний учасник ринку цінних паперів – інвестиційний банк (брокерська компанія чи банк).

У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов’язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню або їх частині. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною за принципами комерційного представництва згідно з взятими на себе зобов’язаннями.

Як правило, інвестиційний банк гарантує емітенту розміщення нового випуску цінних паперів або обумовленої частини. При цьому він приймає він ринковий ризик. Дохід андеррайтера складається за рахунок спреду – різниці між ціною емітента та ціною андеррайтера, за якою цінні папери пропонуються інвесторам.

Можливий андеррайтинг, у якому інвестиційний банк не гарантує розміщення, діючи як агент за дорученням емітента – принцип “максимуму зусиль” (best effort), коли андеррайтер намагається продати максимальний обсяг запропонованого до розміщення випуску; або принцип “все або нічого” (all or none, AON), коли контракт між емітентом та андеррайтером анулюється, якщо обумовлена ​​частина не розміщується. Тут ринковий ризик несе емітент, а доходом інвестиційного банку є комісійні відрахування. Найчастіше використовується комбінований варіант – андеррайтер гарантує розміщення обумовленої частини випуску, решта розміщується на основі “максимуму зусиль”.

При великих обсягах цінних паперів, що розміщуються, інвестиційний банк, виступаючи в ролі провідного менеджера (агента з розміщення), формує синдикат з розміщення – групу андеррайтерів, яка приймає на себе зобов’язання з розміщення цінних паперів.

У міжнародній практиці використовується також конкурентний андеррайтинг (Competitive underwriting) – зазвичай, при розміщенні державних облігацій чи цінних паперів природних монополій (залізничних підприємств та інших.). У рамках цієї процедури емітент приймає заявки від низки андеррайтерів із пропозицією умов. Андеррайтер, який запропонував найкращі умови (зазвичай, ціну і – для облігацій – дохідність), оголошується вигравшим, і з ним підписується договір розміщення.

Андеррайтинг здійснюється на основі типового договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про забезпечення повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

У страхуванні у низці країн світу термін андеррайтинг означає ухвалення ризику на страхування. Андеррайтер оцінює всі ризики, що пропонуються до страхування (самостійно або користуючись послугами страхового брокера), за допомогою сюрвеєра визначає достатність необхідного страхувальником страхового покриття та умови полісу, розраховує розмір страхової премії (страхового внеску). Андеррайтинг – це діяльність страховика, спрямована на оцінку ризиків, що приймаються у страхування, визначення адекватного страхового тарифу та умов страхування, формування прибуткового страхового портфеля.

(Див. Проспект емісії).

Залишити коментар:

Site Footer