Андеррайтер

Андеррайтер (Underwriter) – це продавець цінними паперами (банк, фінансова чи інша компанія), який виступає гарантом і бере на себе ризики в процесі андеррайтингу. Андеррайтер — це широкий економічний термін, який дає визначення професії у сфері страхування, банківської справи чи ринку цінних паперів.

У контексті ринків капіталу андеррайтер — це дилер, який бере на себе зобов’язання викупити випуск цінних паперів або його частину за певною ціною. Наявність такого зобов’язання дає емітенту гарантію, що цінні папери будуть розміщені за встановленою ціною. За ухвалення ризику розміщення цінних паперів серед інвесторів андеррайтер отримує від емітента оплату у вигляді комісійних. Вимоги до операцій, що їх здійснює андеррайтер, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Андеррайтерами можуть лише професійні учасники ринку цінних паперів, мають ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів для здійснення брокерської діяльності.

Андеррайтер у банківській сфері — це спеціаліст банку, який здійснює незалежну експертизу ризиків, пов’язаних із кредитуванням, шляхом аналізу та перевірки інформації, отриманої від клієнта, даних з відкритих джерел та наявних у розпорядженні банку. Андеррайтер проводить незалежну оцінку ризиків та формує професійне судження, що містить інформацію про ідентифікацію ризиків та способи їх мінімізації. В основі методів оцінки ризику, що використовуються андеррайтерами у роботі, лежать загальні підходи до управління ризиками, що відповідають вимогам центрального банку, а також вимогам кредитної організації.

У деяких випадках клієнту може бути запропоновано альтернативне рішення: надання кредиту на відмінних від умов, що запитуються. Таким чином, через реалізацію функції прийняття ризиків та виважену їх оцінку банки значно підвищують якість кредитного портфеля. Крім цього, комплексна оцінка клієнта та рекомендації, що містяться в судженні андеррайтера, знижує ризики не лише банку, а й самого клієнта щодо оптимізації боргового навантаження.

Андеррайтер у страхуванні — це особа, уповноважена страховою компанією аналізувати, приймати на страхування (перестрахування) та відхиляти всі види ризиків, а також класифікувати обрані ризики для отримання оптимальної страхової премії. Андеррайтер відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфеля. Він повинен мати необхідні знання та практику для встановлення відповідного ступеня ризику, ставок премії та умов страхування.

Часто страхові андеррайтери об’єднуються у синдикати. Найвідомішим у світі синдикатом страхових андеррайтерів є Lloyd’s у Великій Британії. Термін «андеррайтер» походить від практики страхування Ллойдз, за ​​якої кожна особа, яка бажає прийняти частину ризику на свою відповідальність, підписувала своє ім’я під сумою та описом ризику.

Андеррайтер – це агент, як правило, із страхування життя, який може бути кваліфікований як андеррайтер з конкретного виду страхування. Теоретично агент оформляє страхування перед передачею пропозиції в головний офіс, тобто. приймає попереднє рішення щодо обґрунтованості ризику на підставі відомих йому фактів. Тому він повинен повідомляти страховика про всі відомі йому факти, які могли б вплинути на ризик.

Залишити коментар:

Site Footer