Акцептний будинок

Акцептний будинок (accepting house) – це фінансова фірма, яка займається акцептуванням переказних векселів (bills of exchange), тобто. гарантує їхню оплату при настанні терміну платежу. Спираючись на свою фінансову репутацію, акцептний будинок стягує плату за акцепт, а хороше знання фінансових ринків допомагає йому уникнути зайвого ризику акцептування тих векселів, за якими йому дійсно доведеться заплатити за свою гарантію (guarantee). Найбільш відомі лондонські акцептні будинки створили Комітет акцептних будинків.

Акцептний будинок (контора) у ряді зарубіжних країн – це банківська установа, що спеціалізується на кредитуванні зовнішньої торгівлі. До основних операцій, що здійснюються акцептними будинками відносяться: депозитно-позичкові операції, акцепт комерційних векселів або тратт експортерів, консультаційні послуги, посередництво в операціях з реструктурування (злиття, поглинання) компаній. Акцептні будинки переважно функціонують як акціонерні товариства, рідше – як приватні компанії.

Попередниками акцептних будинків були білброкери (вексельні маклери), які займалися обліком та переобліком векселів промисловців та торговців. Особливо активною їхню діяльність була у сірий. ХІХ ст. у Великобританії. У період Другої світової війни їх поступово витіснили акціонерні облікові компанії, які займалися врахуванням векселів, прийомом вкладів, видачею кредитів.

Акцептні будинки (контори) виникли із великих комерційних фірм, які займалися міжнародною торгівлею. Суворе розмежування функцій акцептних контор та депозитних банків, що існувало в XIX ст., Згодом стерлося, і акцептні будинки стали перетворюватися на торгові банки (merchant banks).

Залишити коментар:

Site Footer