Акцептний кредит

Акцептний кредит (acceptance credit) – це кредит, наданий банками у вигляді акцепту переказних векселів (тратт). З метою отримання акцептного кредиту клієнт виставляє на банк переказний вексель, банк його акцептує з умовою, що до терміну платежу за векселем клієнт внесе до банку суму, необхідну його погашення.

Позичальник (векселедавець) може використовувати акцептований банком вексель (banker’s aceptance) як платіжний засіб для купівлі товарів, оплати своїх зобов’язань перед іншими кредиторами, обліку в іншому банку. Облік векселі то, можливо здійснено і банку, який його акцептовал. І тут банк стає як гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнта.

У найпростішій формі операція надання кредиту у вигляді акцепту у тому, що банкір підтверджує своїм підписом право клієнта отримання певної суми, акцептуючи вексель, виставленого нею самого (так звана банківська тратта). Таким чином, акцептний кредит не є кредитом готівкою, а кредитом у формі банківської гарантії. Якщо клієнт не покриє до терміну свого боргу банкіру, то банкір повинен буде сплатити вексель зі своїх фондів.

За надання акцептного кредиту банк стягує акцептну комісію з урахуванням особливого ризику (гарантійного ризику), пов’язаного з тим, що між акцептом і терміном платежу банк не має юридичних засобів впливу на клієнта.

Акцептований вексель то, можливо врахований різними способами: акцептант дисконтує вексель в інший фінансової організації, визначивши рівень можливого ризику; акцептант може сам дисконтувати власні акцепти, але ця процедура повинна здійснюватися лише у виняткових випадках (банк, що має у портфелі власні акцепти, зазвичай не може їх редисконтувати); два чи кілька банків можуть відкрити синдикований кредит одному й тому клієнту, який трасує на кожен банк векселі, відповідно виділеному йому кредиту, і кожен банк враховує акцепти, видані іншими банками цього консорціуму (так званий метод перехресних гарантій).

Оскільки банки часто опиняються перед необхідністю пред’являти до обліку векселя, акцептовані ними самими, стало доцільним укладати міжбанківські угоди про взаємному обліку векселів одне одного, що дозволяє зробити вексель прийнятним для банківського переобліку (по суті це перехресні гарантії, лише без кредитного консорціуму).

Акцептний кредит грає важливу роль як засіб мобілізації кредитних ресурсів та підвищення ділової активності, т.к. дозволяє клієнту врахувати вексель і, отже, негайно отримати необхідні кошти у банку-акцептанті, сплативши його послуги, розрахуватися з контрагентами, підтримати свою ділову репутацію без вилучення коштів із фондів.

Залишити коментар:

Site Footer