Агрегати грошової маси

monetary aggregatesАгрегати грошової маси (monetary aggregates) – це показники обсягу та структури грошової маси. Агрегати грошової маси – види грошей та грошових коштів, згрупованих за ступенем ліквідності та ранжованих у міру її зменшення. Уніфікованих систем грошового агрегатування немає, і залежно від особливостей національних систем бухгалтерського обліку визначення стану грошової маси використовується різне число агрегатів грошової маси.

Однак є загальні особливості розподілу коштів за такими грошовими агрегатами: М0; М1; М2; М3; М4.

Агрегат М0охоплює банкноти та монети в обігу, касову готівку банків у центральному банку. У Великій Британії він включає також рахунки банків у Банку Англії. Загальна особливість більшості країн в оцінці М0: показники, що входять до його складу, є грошовою базою економіки і, як правило, безпосередньо контролюються урядом. М0 відбиває роль, яку відіграє центральний банк в емісії грошових знаків та у створенні кредитних ресурсів банківської системи. Він менше інших агрегатів грошової маси схильний до впливу банківських ризиків, т.к. його структура містить відсоткові активи.

Агрегат М1 складається з М0 і готівки у кредитних установах, вкладів до запитання, коштів у поточних рахунках комерційних банках, тобто. з усіх готівки та безстрокових вкладів у кредитних установах. Він відбиває функцію як кошти платежу і є досить вузьким показником грошової маси. Залежно від історичних національних особливостей та розвитку економіки його частка щодо ВВП коливається від 20% до 35%.

Агрегат М2 – це М1, а також термінові та ощадні вклади у комерційних банках. Структура М2 у різних країнах істотно відрізняється. Так, у Німеччині вона включає термінові вклади (до 4-х років), всі інші ощадні вклади відносяться до наступного агрегату (М3). У Великобританії до неї входять: М1роздрібні депозити (retail deposits – процентні депозити на строк менше 1 міс. та з обсягами менше 100 тис. фунтів стерлінгів) та рахунки в Національному ощадному банку.

Агрегат М3 є М2 та всі інші ощадні та термінові депозити у кредитних установах, у деяких країнах – депозити у спеціалізованих кредитно-банківських інститутах. У Великобританії структура М3 складає депозитні сертифікати та вклади населення в іноземній валюті. У Франції до неї, крім термінових депозитів, входять касові бони та депозитні сертифікати фінансових установ. В Італії подібний агрегат М2 включає також депозитні сертифікати і загалом відповідає М3 інших країн Європи. У Німеччині виділяють розширений агрегат М3До якого входять євровклади та короткострокові боргові зобов’язання грошового ринку (казначейські бони та казначейські квитки), але цей агрегат за структурою ближче до М4 більшості країн Європи.

Агрегат М4 складається з М3 та акцій, облігацій, депозитних сертифікатів комерційних банків, векселів фізичних та юридичних осіб.

У з 1980 р. використовується своя система розрахунку агрегатів грошової маси, що містить:

  • М1 – готівка та трансакційні депозити (вклади до запитання, дорожні чеки, чекові депозити, електронні грошові перекази), тобто. гроші як засіб обігу;
  • М2 включає М1 та кошти, розміщені у ощадних вкладах, термінових вкладах, одноденних угодах про зворотний викуп, одноденних позиках у євродоларах, кошти у паях взаємних фондів ринку, тобто. гроші як ліквідний засіб накопичення;
  • М3 включає М2 та депозитні сертифікати на великі суми, термінові угоди про зворотний викуп, термінові позики в євродоларах, кошти на акціях взаємних фондів грошового ринку.
  • Специфіка американської системи – застосування агрегату Lщо охоплює M3, банківські акцепти, комерційні папери, казначейські векселі та ощадні облігації Міністерства фінансів (Казначейства) США.

Незважаючи на деякі відмінності агрегатів грошової маси у різних країнах, простежується тенденція до зближення систем показників та уніфікації агрегатів.

Залишити коментар:

Site Footer