Задіяні потужності

Задіяні потужності (Capacity utilization) – індикатор стану економіки, який показує, як завантажені виробничі потужності. Обчислюється у відсотках. Позначає відношення фактично продукції до максимально можливого.

Загальновизнано, що нормальний показник потужностей становить 82-85%. Якщо індикатор вищий, існує загроза розвитку інфляційних процесів. Цифри нижче цих значень говорять про застою економіки. Можна сміливо сказати, що з допомогою даного індикатора оцінюється баланс між двома взаємно протилежними речами, мають зворотну кореляцію: з одного боку, економічне зростання, з іншого – інфляція.

У всьому світі інвестори використовують цей індикатор для того, щоб оцінювати інфляцію у найближчому майбутньому. Він безпосередньо впливає на очікування стосовно цін на облігації. У цьому питанні відсоток задіяних потужностей можна назвати випереджальним індикатором.

У той самий час високий відсоток задіяних потужностей свідчить про розвитку виробництва та стимулює зростання акцій, яке низькі показники ведуть до зниження котирувань пайових цінних паперів.

Менш очевидне значення індикатор надає валютний ринок. Тому що курс національної валюти залежить, з одного боку, від інфляції, з другого – від розвитку економіки. Тому вплив на ринок Forex є неоднозначним.

Коефіцієнт задіяних потужностей також є показником того, наскільки ефективно використовуються фактори виробництва. Багато статистичних даних свідчать, що ряд галузей промисловості в розвинених капіталістичних країнах страждають від хронічних надлишкових потужностей. Таким чином, критики ринкового капіталізму стверджують, що система не така ефективна, як може здатися, оскільки, принаймні, на 20% продукції більше можна було б виробляти і продавати, якби купівельна спроможність була краще розподілена. Однак рівень задіяних потужностей, який дещо нижчий за максимум, зазвичай переважає незалежно від економічних умов.

Низьке використання задіяних потужностей викликає занепокоєння економістів, які відповідають за політику стимулювання виробництва. Так, у 2015 та 2016 роках кілька європейських економік, таких як Франція та Іспанія, боролися із наслідками низького завантаження потужностей. Незважаючи на початок фінансового стимулювання, що призвело до історично низьких процентних ставок, інфляція залишалася нижчою за цільові рівні протягом тривалого періоду часу, і навіть нависла загроза дефляції. Низьке використання виробничих потужностей та високий рівень безробіття у цих країнах призвели до того, що ціни повільно реагували на стимулюючі зусилля. За такої надлишкової потужності для нарощування обсягів виробництва не потрібно значних капіталовкладень.

Залишити коментар:

Site Footer