Заборгованість за кредитною карткою

Заборгованість за кредитною карткою складається з основної суми боргу, нарахованих відсотків та комісій, а також зі штрафів та пені, якщо такі є.

Щомісяця позичальник зобов’язаний вносити рахунок погашення кредиту мінімальний платіж, який встановлюється банком за кредитною карткою. Як правило, щомісяця погашається певний відсоток від загальної суми заборгованості (в середньому 5-10%) на дату формування у банку щомісячної виписки по картці плюс нараховані банком відсотки за користування позикою, а також комісії та інші платежі за звітний період.

Якщо мінімальний платіж за кредитною карткою не було внесено у встановлений термін або сплачено не повністю, то по карті утворюється прострочена заборгованість. З моменту виникнення прострочення за кредитом або після закінчення встановленого банком строку на погашення простроченої заборгованості кредитна організація нараховує штрафи та пені.

Порядок погашення боргу за кредитною карткою регулюється договором і, як правило, насамперед погашається заборгованість за нарахованими доходами (відсотками, комісіями), а потім — за тілом кредиту.

Якщо кредитна картка передбачає пільговий період кредитування, то у сумі заборгованості відсотки нараховуються лише тому випадку, якщо вона була погашена повному обсязі до закінчення платіжного періоду або було порушено інші умови дії грейс-періоду.

Слід зазначити, що у карті у разі перевищення кредитного ліміту може виникнути несанкціонована заборгованість. За її освіту з клієнта зазвичай стягується штраф, який встановлюється у вигляді процентної ставки. Її розмір можна порівняти з розміром санкцій за прострочення.

Залишити коментар:

Site Footer