Виділення

Виділення — реорганізація юридичної особи шляхом створення однієї або кількох юридичних осіб з передачею їм частини прав та обов’язків юридичної особи, що реорганізується, без ліквідації (припинення) останньої.

Створення нових юридичних осіб має відбуватися із дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством. Зокрема, встановлено порядок виділення для акціонерного товариства. Рада директорів (наглядова рада) реорганізованого товариства виносить на рішення загальних зборів акціонерів питання про реорганізацію товариства у формі виділення, про порядок та умови здійснення виділення, про створення нового товариства, про конвертацію акцій товариства в акції створюваного товариства та порядок такої конвертації, про затвердження роздільного балансу.

Акціонер, який голосував проти виділення або не брав участі в голосуванні, повинен отримати акції нових товариств пропорційно кількості акцій суспільства, що йому належать.

При виділенні зі складу товариства одного або кількох товариств до кожного з них переходить частина прав та обов’язків реорганізованого у формі виділення товариства відповідно до роздільного балансу.

Виділені товариства на своїх загальних зборах акціонерів приймають рішення про затвердження статуту та обрання ради директорів (наглядової ради).

Виділення вважається завершеним після державної реєстрації нових юридичних. Суспільство має не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про виділення у письмовій формі повідомити про це кредиторів, які, у свою чергу, не пізніше 60 днів з дати направлення повідомлення мають право вимагати (у письмовій формі) від товариства припинення або дострокового виконання зобов’язань та відшкодування збитків.

З операцій над ринком корпоративного контролю термін виділення відповідає англійському терміну equity carve-out («виділення»). Як правило, в результаті цієї операції компанія виділяє у самостійні фірми свої підрозділи, зберігаючи за собою 20-40% їх звичайних акцій та контролюючи операції та активи через раду директорів.

Залишити коментар:

Site Footer